Místopředseda Koruny České RNDr. Radim Špaček  byl hostem pořadu ČT Politické spektrum na téma "Velezrada a ústava" věnující se potřebě přesněji definovat práva a povinnosti prezidenta v základním právním dokumentu státu.

Pořad můžete zhlédnout >>zde <<

  • 1