Dne 21.června oslavil své 18.narozeniny Jeho Císařská a Královská Výsost Ferdinand Zvonimír Habsbursko Lotrinský, po JCKV Karlovi další v pořadí následnictví českého královského trůnu.

Dosáhl věku, v němž jeho praprastrýc František Josef I. již převzal odpovědnost ze naši říši i české království!

Přejeme Jeho Výsosti hodně zdraví a zdaru ve studiu i úspěchů na automobilovém závodišti.

  • 1