Ocitáme se ve významném momentu ve věci obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Prosíme, přijďte v co největším počtu dne 15. 6. 2019 na Staroměstské náměstí. Bude se konat historický obrat – smírná modlitba.

 Josef Pejřimovský, člen Koruny České, který se významně podílí na úsilí o obnovu Mariánského sloupu, informuje o jednání s pražskými politiky:

Při jednání na pražském magistrátě nám bylo řečeno, že pro politika není důležitá pravda, ale to, jak je věc a symbol, resp. mariánský sloup vnímán většinou veřejnosti. Myšleno, jako by veřejné mínění bylo proti reinstalaci Mariánskému sloupu.

Ve skutečnosti současná anketa Pražského deníku vypovídá, že pro obnovu Mariánského sloupu je 93% respondentů, proti 7% respondentů. Anketa stále probíhá, můžete se zúčastnit, prosím, zde:
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/navrat-marianskeho-sloupu-sochar-vana-zacal-s-jeho-obnovou-20190529.html

Na jednání na magistrátě, viz výše, k mojí poznámce a otázce, že „až bude na Staroměstském náměstí 10.000 lidí křičet, „vraťte sem mariánský sloup“, tam bude?“, zněla odpověď: „ano, je to tak".

Tak musíme přijít v co největším počtu, zde právem platí „národ sobě“, vždyť je kopie Mariánského sloupu pořízena ze sbírek obyčejných lidí a mnohdy neplacené práce sochařské huti. Naši vůli musí být vidět, neustále dělat a dělat akce, které je vidět.

pozvanka staromestske namesti 2019 06 15Zveme proto tuto sobotu, 15. června, od 16 hodin na Staroměstské náměstí na Setkání s Mariánským sloupem.

Do Prahy budou přivezeny všechny součásti dokončeného sloupu, na kterém Společnosti pro obnovu mariánského sloupu a sochař Petr Váňa pracovali dvacet let. Uvidíte všechny části kamene tohoto sloupu – sochu Panny Marie (která je nyní u Staroměstského náměstí), sloup (je nyní v zahradě Boromejek) a celou architekturu sloupu, která bude do Prahy přivezena. Přijďte nám pomoci na Staroměstské náměstí říci to, co je třeba o tomto příběhu říci. písní, modlitbou dotykem kamenického dláta v kameni.

Více informací: Událost na Facebooku, Společnost pro obnovu Mariánského sloupu

Další aktuální zprávy kolem sloupu:

Dne 4. června 2019 byla poprvé po více než sto letech (!) na místě strženého Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí vysloužena mše svatá, pravoslavná, statečným knězem, otcem Liborem Halíkem. Konala se v pravé poledne, ke cti Matce Boží, za znovuvztyčení Mariánského sloupu, za náš národ, za Bohulibé úmysly. Více

V sobotu 8. června se od 19 hodin odehrála ekumenická modlitba za obnovu Mariánského sloupu u dříku sloupu, který je prozatímně umístěn v zahradě sester Boromejek v Praze pod Petřínem. Modlitbu vedli kněz Církve římsko-katolické Tomáš Holý a kněz Církve československé husitské Rudolf Valenta, který se mimo jiné pomodlil modlitbu M. Jana Husa k Panně Marii. Doufejme, že ekumenická modlitba otupí tvrzení některých odpůrců, že jde o protireformační symbol, související s pobělohorskou rekatolizací, pro evangelíky a husity nepřijatelný.

V pondělí 9. června začala cesta obnoveného Mariánského sloupu do Prahy, kam přijede lodí v úterý na večer. Průběžné informace o cestě Mariánského sloupu a další událostech můžete sledovat na webu: https://marianskysloup.info/

Fotografie z návratu sloupu (možnost použít v médiích) najdete zde.

Prosíme, přijďte v sobotu 15. června na Staroměstské náměstí podpořit dobrou věc a pomozte zahájit změnu – smír.

 

  • 1