Královská rodina

Dnes slaví 57. narozeniny Karel Habsburský, celým jménem: Karl Thomas Robert Maria Franziskus Georg Bahnam Habsburg-Lothringen, legitimní dědic českých králů.

Blahopřejeme!

http://www.karlvonhabsburg.at/

Přestože námitek o „cizáckém“ původu našich posledních panovníků postupně ubývá tak, jak se pod vahou znovuobjevené historické pravdy ztrácí minulými režimy vykonstruované účelové intepretace naší historie, stále se ještě můžeme setkat s námitkami proti původu našich současných následníků. Námitky jsou to většinou až naivní, ale i s nimi je nutné se vyrovnat.

Právě před čtyřmi léty dne 4.července 2011 zemřel ve svém domě v bavorském Pöckingu Jeho císařská a královská Výsost, následník českého královského trůnu Otto Habsburg-Lothringen. Byl prvorozeným synem posledního rakouského císaře Karla I. (jako českého krále Karla III.) a jeho manželky císařovny Zity. Po smrti císaře a krále Františka Josefa I. v roce 1916 se stal Otto korunním princem a následníkem trůnu. Na svou úlohu budoucího panovníka byl připravován od dětství.  Po nešťastném rozpadu Rakousko-Uherska byl s celou rodinou vyhnán na portugalský ostrov Madeiru. Otto von Habsburg-Lotringen celý život věnoval své politické aktivity snahám o sblížení evropských národů, o svět bez zbytečných válek a též odporu vůči nejhorším zlům moderní doby, nacismu a komunismu. Dokladem vztahu Otty Habsbursko-Lotrinského k zemím Koruny české je fakt, že vůbec poslední dopis, který před svou smrtí nadiktoval, byl určen obyvatelům Brandýsa nad Labem u příležitosti vysvěcení kaple blahoslaveného Karla v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

Otto Habsbursko-Lotrinský 4. července 2011 v ranních hodinách zemřel obklopen svými nejbližšími. Jeho pohřbu z dómu sv. Štěpána ve Vídni, kde sloužil zádušní mši kardinál Schönborn, se mimo rodinných členů, zúčastnili jako smuteční hosté také rakouský spolkový prezident Heinz Fischer, spolkový kancléř Werner Faymann, bývalý spolkový kancléř Wolfgang Schüssel, rakouský ministr zahraničí Michael Spindelegger, a další osobnosti Rakouské republiky.  Ze zahraničních hostů se zúčastnili lichtenštejnský kníže Hans Adam II. s chotí, český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek, švédský král Karel XVI. Gustav s královnou Silvií, belgická princezna Astrid s manželem Lorenzem, arcivévodou Rakouským-Este a mnoho dalších.

Smuteční průvod od svatoštěpánské katedrály ke Kapucínské hrobce, tradičnímu místu posledního odpočinku habsburských a habsbursko-lotrinských panovníků, provázely tisíce hostů a také čestná jednotka rakouské spolkové armády. Mezi přihlížejícími po cestě smutečního průvodu a u Kapucínské hrobky jsme byli vedle Maďarů, Slovinců, Chorvatů í my, čeští monarchisté, a loučili jsme se se svým králem.

Zachováme navždy Vaši památku a modlíme se za Vás, Vaše Císařská a Královská výsosti. R:I:P

Kdyby dnes existovala rakouská monarchie, byl by Karl von Habsburg českým panovníkem. "To jméno polarizuje," připouští v exkluzivním rozhovoru vnuk posledního císaře, který se cítí jako Středoevropan.

Do Hofburgu, někdejší rezience rakouského císaře, to má ze své kanceláře asi dva kilometry. To znamená přibližně 22 minut chůze. Ve skutečnosti to však je vzdálenost doslova galaktická.

Karl von Habsburg, současná hlava rodu a vnuk posledního rakouského panovníka, totiž žije v jiném světě než jeho předci. Na císařském trůně nesedí, a tak není ani českým králem. Kdyby však dnes ještě existovala monarchie, vládl by nám právě on.

Celý článek naleznete >>ZDE<<

Zdroj: idnes.cz

Dnes si připomínáme smutné 99 výročí Sarajevského atentátu, kdy byl během vojenské přehlídky zavražděn následník trůnu, arcivévoda František Ferdinand d´Este se svojí chotí hraběnkou Žofií Chotkovou.

frantisek ferdinand deste s manzelkou

Dne 21.6.2013 oslavil své 16. narozeniny JCKV Ferdinand Zvonimír Habsbursko - Lotrinský. Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska mu vyjádřila přání všeho nejlepšího nejen zasláním osobního blahopřání, ale též akcí uveřejnění přání formou plošné celostátní inzerce. Tuto akci můžeme s určitým nadhledem přirovnat k uveřejnění přání k narozeninám v době hluboké totality budoucímu presidentovi Václavu Hlavlovi.

inzerat

otto von habsburg

Přesně před sto lety, dne 20. listopadu 1912, se ve vile Wartholz u městyse Reichenau an der Rax narodil arcivévoda Otto Rakouský, princ český a uherský, syn blahoslaveného Karla Rakouského, posledního českého krále. Roku 1914 se arcivévoda Otto stal synem následníka trůnu, roku 1916 korunním princem, v roce 1918 byl jeho otec zbaven trůnu a roku 1922 zemřel, čímž se Otto sám stal pretendentem trůnu Císařství rakouského, ale také Království českého, přestože nové uspořádání Evropy mu nikdy neumožnilo se svého dědictví ujmout. Přesto se stal velkou evropskou politickou osobností; postavil se na obranu Rakouska před nacionálně-socialistickým Německem, spoluzakládal Panevropskou unii, představující myšlenku spolupráce evropských národů na křesťanském základě, bojoval za zájmy svých národů uvržených pod nadvládu komunistického Sovětského svazu, zasedal v Evropském parlamentu za bavorskou Křesťansko-sociální unii. Přestože jeho osobnost nebyla dodnes v českých zemích zcela doceněna, dočkal se alespoň symbolického uznání udělením čestného občanství několika měst, několikrát navštívil Audienci u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem. Zemřel v požehnaném věku 4. července 2011, jen rok a půl před dovršením sta let.

zdroj: www.promonarchii.cz

 

Karl von Habsburg, hlava habsburského rodu, vylíčil Lidovým novinám, jak po smrti Otty von Habsburga začala v rodině nová éra. Zmínil se i o Václavu Klausovi, který podle něj klade příliš velký důraz na národní stát.

LN Jaký vztah máte vlastně k Česku? Kolikrát jste ho navštívil? 
Příležitost navštívit Česko jsem měl často, a to i se svým otcem. V Česku je možné stále víc pozorovat, jak posilují nejen tradice, ale i jejich pěstování. Stejné je to i při uvědomování si toho, že jde o samotné centrum Evropy. Česko je důležitý element střední Evropy, a proto mi zvláště leží na srdci.

LN Váš otec i vy sám jste se hodně angažovali v Panevropském hnutí. Jste spokojený se současným stavem evropské integrace? Nemůže například dnešní měnová krize zastínit úspěchy posledních let? 
V Panevropské unii bereme evropské sjednocení nejen jako spojení států, nýbrž i jako projekt s obsahem zakládajícím se na evropské kultuře. V ní jsou křesťanské hodnoty stejně důležitým pilířem jako myšlenka nadnárodního uspořádání. Pokud by se upozadily tyto pilíře, pak zavládne čistá technokracie a byrokracie. Dnes zažíváme mnohem více krizi politickou než měnovou. Měnová krize je následkem politické. Politika žije v iluzi, že je možné rozmnožením peněz dosáhnout blahobytu. Když politika ani banky neručí za dluhy, potom je obecné blaho jako politická kategorie vytlačeno. Bez obecného blaha jako politické orientace ale nemůže společnost fungovat. Tato krize není jen ohrožením pro evropské sjednocení, je nebezpečím i pro národní stát.

- Pořad se záznamem celého pohřbu: http://www.youtube.com/watch?v=Kn-O36v1wVw&NR=1

- Vlastní rituál před hrobkou: http://www.youtube.com/watch?v=40yOm85-MnQ&feature=player_embedded#at=12

- Pořad o účasti správce Brandýského zámku na pohřbu: http://www.youtube.com/watch?v=ftSyVsCM0Sk&feature=related

- Sestřih zpráv z českých televizí: http://youtu.be/PfeEqbCKsfs

- 3 videa ze smutečního konduktu (rodina je ve třetí částí v čase cca 2:30):
http://www.youtube.com/watch?v=sN2Zq5X2VoU
http://www.youtube.com/watch?v=iSL1iFMi0a8
http://www.youtube.com/watch?v=TEWKsKfBfFU

Pohřeb srdce v Maďarsku: www.youtube.com/watch?v=CIU40_55b3Q

 

  • 1