Královská rodina

Zprávu o rozhovoru s JCKV Karlem Habsburským přinesl také zpravodajský web iDnes.cz. Zajímavý je jeho velmi monarchisticky znějící titulek.

Návrat monarchie do Česka či Rakouska a dalších zemí, které v minulosti spadaly pod Rakousko-Uhersko, by přinesl kontinuitu a stabilitu. V pořadu Interview na CNN Prima NEWS to řekl potomek císařů z rodu Habsburků a nynější hlava rodu Karel Habsbursko-Lotrinský. Znovunastolení této formy vlády ale nyní nepovažuje za aktuální téma.

Monarchie je státní forma, která přináší něco, o co lidé stojí, a to je kontinuita. To je pozitivum monarchie, řekl v pořadu Interview potomek rakousko-uherských císařů, který by na český trůn usedl jako Karel IV.

Clánek převážně opakuje informace z interview pro CNN Proma News, které jsme už shrnuli v předchozím článku.

Co však rozhodně stojí za pozornost, je ankteta s otázkou „Přáli byste si návrat monarchie?“. Asi den po zveřejnění článku měla anketa přes 4 tisíce hlasujících, z nichž asi 60 % odpovědělo ano.

Zdroj: iDnes.cz

V televizi CNN Prima News byl dnes hostem pořadu Interview Pavlíny Vintrové JCKV Karel Habsbursko-Lotrinský. Jak uvádí oficiální anotace, kdyby dnes existovala rakouská monarchie, byl by českým panovníkem. A to zřejmě se jménem Karel IV. Český. Jaké to je žít s tímto jménem? Jak vnímá současnou Evropu? Přišla řeč samozřejmě také na monarchii a na cenný dárek od českých monarchistů k jeho 60. narozeninám.

Jeho císařská a královská Výsost Karel Habsburský, arcivévoda Rakouský a hlava Domu Habsbursko-Lotrinského, oslavil dne 11. ledna 2021 své 60. narozeniny. Řád sv. Jiří, evropský řád Domu Habsbursko-Lotrinského, jehož je velmistrem, spolupořádal ve Vídni velké matiné, vzhledem k pandemii virtuální, jehož středobodem byla zásadní řeč Karla Habsburského, věnovaná úvahám o budoucnosti Evropy. Česká komenda Řádu sv. Jiří zájemcům přináší tuto řeč v českém překladu.
(z německého originálu přeložila Ing. Gabriela Kalinová, redigoval PhDr. Milan Novák)

U příležitosti svých 60. narozenin 11. ledna 2021 přednesl JCKV Karl Habsburský řeč o budoucnosti Evropy, která obsahuje řadu velmi podnětných myšlenek a návrhů.

Také na iDnes.cz vyšel článek věnovaný narozeninám Karla Habsburského, dokonce uvedený v duchu hypotetických oslav jeho narozenin coby českého krále Karla IV.

Pokud by se české dějiny 20. století ubíraly trochu jiným směrem, konala by se dnes v Praze slavnostní vojenská přehlídka a v katedrále sv. Víta by pražský arcibiskup sloužil mši. Náš král, Karel IV., by totiž slavil šedesáté narozeniny.

Možná by u příležitosti šedesátých narozenin českého krále Karla IV. po oslavenci dokonce pražský magistrát pojmenoval i nějakou stanici metra. A den pracovního volna by motivoval všechny, aby si připili na zdraví svého panovníka. Historie však šla jiným směrem a Karel Habsbursko-Lotrinský slaví bez královských fanfár. Potomek slavných vládců se narodil 11. ledna 1961 jako nejstarší syn korunního prince Otty Habsburského a jako vnuk posledního rakouského císaře Karla I. Ten byl také českým a uherským králem.

I časopis Reflex připomíná životní jubileum arcivévody Karla. Vladimír Mertlík přináší zkrácenou verzi exkluzivního rozhovoru pro Reflex, který s následníkem trůnu před časem vedl.

Jeho obsahem jsou pohledy do minulosti na dnešní Evropu i na to, co se v politice nikdy nezmění.

Panovníci svůj dědičný úděl nazývali službou zemi. Dnes politici po volbách volají: Vyhráli jsme boj o vládu a moc. Není v tom rozdíl mezi monarchií a občanskou demokracií?

Nedovolím si srovnávat monarchii s občanskou demokracií, protože jedno je státní forma a to druhé forma vládnutí. Řekl by to takto: zcela podstatný prvek, charakterizující monarchii, je prvek kontinuity. Tedy prvek, že ve státě existuje něco, na co se lze dlouhodobě spolehnout, že se jen s obavami a děsem nečeká na to, jak dopadnou příští volby. Silnou měrou jsme to zažili během voleb v USA a zažíváme to stále a znovu ve volbách, které ukazují nevýhody této neexistence kontinuity, která je nejdůležitějším faktorem.

Narozeninám následníka trůnu, ale i dárku od českých monarchistů se věnuje také server Žena.cz:

Vnuk posledního rakouského císaře Karla I. který byl i českým a uherským králem, Karel Habsbursko-Lotrinský oslaví v pondělí šedesátiny. Jako dárek dostane od Spolku pro obnovu Českého království kopii svatováclavské koruny. Dříve byl lesníkem, politikem i mediálním podnikatelem. Momentálně žije nedaleko Salcburku.

U příležitosti 60. narozenin JCKV arcivévody Karla Habsburského, následníka českého trůnu, zaslal předseda Koruny České oslavenci oficiální blahopřání.

Na zpravodajském portále CNN Prima News vyšel článek připomínající 60. narozeniny arcivévody Karla Habsburského, přibližující jeho život, rodinu a historii panovnického rodu.

Kdyby se historie vyvinula jinak, mohl být nejen císařem Rakousko-Uherska, ale i českým králem. Dnes dědic císařů z dynastie Habsburků Karel působí především v zemi našich jižních sousedů, ale v jiné formě než jeho předci. Prošel rakouskou politikou, je mediálním magnátem a předsedal i organizaci na ochranu kulturních památek. V pondělí 11. ledna Karel Habsbursko-Lotrinský oslaví životní jubileum – 60. narozeniny.

Dne 12. září se v Rakousku na zámku Tratzberg uskutečnila zajímavá královská svatba. Nevěstou byla česká princezna Gabriela z rodu Habsbursko-Lotrinského a ženichem Henri, princ parmský z dynastie Kapetovců. Svatba tak byla výjimečná mimo jiné i tím, že se brali dva příslušníci starých evropských panovnických rodů, což není v dnešní době tak obvyklé, jako tomu bylo ještě i v nedávné minulosti.

  • 1