Dne 21.6.2013 oslavil své 16. narozeniny JCKV Ferdinand Zvonimír Habsbursko - Lotrinský. Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska mu vyjádřila přání všeho nejlepšího nejen zasláním osobního blahopřání, ale též akcí uveřejnění přání formou plošné celostátní inzerce. Tuto akci můžeme s určitým nadhledem přirovnat k uveřejnění přání k narozeninám v době hluboké totality budoucímu presidentovi Václavu Hlavlovi.

inzerat

  • 1