Koruna Česká důrazně odmítá soudobé snahy o zrušení tzv. lustračního zákona.

V návaznosti na platný a účinný zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu KČ konstatuje, že představitelé totalitního režimu doby minulé by s ohledem na historickou spravedlnost ani nadále neměli ovlivňovat veřejné dění našeho státu.

  • 1