Události

Zveme na poutní mši svatou u blahoslaveného Karla Rakouského nad Branišovem, konanou u příležitosti výročí posvěcení kaple.

Mše svatá v tradičním římském ritu bude sloužena v neděli 22. 7. od 14 hodin.

11. srpna 2018 se koná slavnostní svěcení pramene císaře Karla I., který se Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české v minulém roce podařilo vyčistit a označit. Tento pramen byl pojmenován po posledním rakouském císaři a českém králi blahoslaveném Karlu I. Habsbusko-Lotrinském.

Koruna Česká zve členy a příznivce na tradiční slavnost připomínající našeho posledního císaře a krále Karla I. v Brandýse nad Labem v sobotu 28. dubna 2018, konanou pod záštitou JCKV Karla Habsburského, arcivévody Rakouského, letos u příležitosti 100. výročí konce 1. světové války a poslední návštěvy císaře Karla I. Rakouského v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi roku 1918 a památky událostí let 1618 - 1648 a výročí návratu Palladia země české roku 1638.

Spolek Císařovna Zita zve všechny ctitele císařovny a královny Zity Habsbursko-Lotrinské na pouť k jejímu hrobu v kapucínské kryptě ve Vídni v sobotu 10. 3. 2018.

O svátku Tří králů 6. ledna 2018 se již poosmé uskutečnil Tříkrálový pochod za monarchii od sochy sv. Václava na Hrad, kde historik a publicista Petr Placák pronesl prohlášení.

V restauraci Dejvické Nádraží dostal duchovní a písničkář Svatopluk Karásek cenu Ferdinanda Dobrotivého.

Místní společnost Koruny České ve Strážnici zve na slavnostní mši svatou za Jeho císařskou a královskou výsost, Karla Habsbursko-Lotrinského, vnuka blahoslaveného císaře Karla.

Koruna Česká zve na svůj XXVI. Generální sněm, který se koná v sobotu 25. listopadu 2017 v budově Českého svazu vědeckotechnických společností (Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1).

Zveme Vás na Pochod za monarchii, pořádaný tradičně 28. října v Praze. V den, kdy se slaví vznik republiky, a zároveň týden po volbách chceme dát najevo svou nespokojenost s politickou situací v České republice a ukázat monarchii jako smysluplnou alternativu. Letos bude monarchistický pochod zaměřen také jako protest proti hlasování magistrátu Prahy, kterým bylo zamítnuto znovupostavení Mariánského sloupu. Proto prosíme, přijďte v co největším počtu, připojte se k této naší události na Facebooku, ať je o nás monarchistech slyšet i po volbách!

Koruna Česká zve na již tradiční Pochod za monarchii, který pořádáme vždy a záměrně 28. října v Praze. V den, kdy se slaví vznik republiky, chceme ukázat monarchii jako smysluplnou alternativu.

Na tuto akci jsou zváni všichni zájemci bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou členy KČ. Jsou-li vám naše myšlenky blízké, přijďte! Budeme rádi, když pozvete i své přátele. Náš pochod je otevřený dalším monarchistickým organizacím, historickým jednotkám, atp. zkrátka všem zájemcům, kterým není osud naší země lhostejný a nevidí historii černobíle. Předem děkuji za Váš zájem a za Vaši účast na letošním pochodu pro monarchii.

Místopředseda Koruny České Petr Krátký, který jde do parlamentních voleb na pražské kandidátce TOP 09, se účastnil předvolebního setkání v kanceláři TOP 09 na Praze 5.

Video

Fotogalerie

  • 1