Události

V chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici byla v pátek 11. ledna sloužena slavnostní mše svatá u příležitosti 58. narozenin JCKV Karla Habsburského.

Seminář v Akademii věd Praha, který pořádala dne 29. 11. 2018 Koruna Česká. Přednášky pronesli Milan Hlavačka, Petr Placák,  Jaroslav Šebek, Petr Nohel, Jan Urban a Roman Joch. Seminář zorganizoval a moderoval Radim Špaček.

Letošní Pochod za monarchii proběhl před necelým měsícem, 28. října 2018. Tento ročník byl výjimečný připomínkou smutného stého výročí konce monarchie, a proto byl také program tohoto dne pojat velkoryseji.

Koruna Česká si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář ke 100. výročí roku 1918, konaný ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v Akademii věd.  Cílem je přispět do debaty o těchto věcech skutečně nestranným pohledem, prostým všech tendenčních mýtů, kterých jsme si v uplynulých týdnech a měsících všichni užili až dost. Vystoupí významné osobnosti české historiografie a politologie, například Jaroslav Šebek, Pavel Bělina, Jan Urban nebo Roman Joch. Seminářem provází RNDr. Radim Špaček, všichni jsou srdečně vítání.

Více informací

Zásluhou slezského zemského hejtmana Koruny České, pana Jaroslava Vavříčka, byl v neděli. 11. 11. přesně v 11. hodin slavnostně odhalen památník padlých vojáků z velké války v obci Jakartovice - Deštná.

Úvodní slovo si vzal Jaroslav Vavříček, který vzpomněl nejen hrůzy válek a padlé vojáky, ale také vyzdvihl všechny, kteří se podíleli na obnově památníku v čele s místostarostou obce Jakartovice, panem Jaromírem Hendrychem. Po úvodním slově zazněly hymny na počest padlých - Hymna Rakouska - Uherska a poté i hymna České republiky. Poté se již slova ujal farář, který vzpomněl modlitbou na padlé občany z obce a také vysvětil pomník padlým hrdinům, u kterého pak byly položeny věnce.

Zveme všechny příznivce myšlenky monachie na tradiční Pochod za monarchii 28. října, letos k připomínce smutného stého výročí přetržení tradice Českého království v roce 1918.

Začátek pochodu je ve 14:00 na Václavském náměstí u pomníku sv. Václava, trasa povede přes Staroměstské a Malostranské náměstí a tentokrát až k Pražskému hradu.

Na tuto akci jsou zváni všichni zájemci bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou členy KČ. Jsou-li vám naše myšlenky blízké, přijďte! Budeme rádi, když pozvete i své přátele. Náš pochod je otevřený dalším monarchistickým organizacím, historickým jednotkám, atp. zkrátka všem zájemcům, kterým není osud naší země lhostejný a nevidí historii černobíle. Předem děkuji za Váš zájem a za Vaši účast na letošním pochodu pro monarchii.

Materiály ke stažení:

Spolek Radecký Praha s přátelskou podporou Řádu svatého Jiří (evropského Řádu Domu Habsbursko-Lotrinského) Národního muzea a  Tradičního pěšího pluku č. 28 Praha si Vás dovolují pozvat na tradiční setkání u pomníku maršála Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče v Lapidáriu Národního musea v Praze na Výstavišti v Holešovicích u příležitosti 160. výročí úmrtí Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče 5. ledna 1858 a odhalení jeho pražského pomníku 13. listopadu téhož roku.

Setkání začne tradičně v 17 hodin v pondělí 13. listopadu, na programu je po úvodním slově předsedy našeho spolku a císařské hymně pozdrav Řádu sv. Jiří, slovo PhDr. Milana Nováka O.S.G.M., osobního adjutanta JCKV Karla Habsburského a přednáška Mgr. et Mgr. Petra Nohela, PhD na téma Historické kořeny Radeckých z Radče. Setkání zakončíme společným přípitkem ke cti Maršála Radeckého z Radče v Habsburském sále Lapidária u bronzového sousoší sochařů Josefa a Emanuela Maxových. Ukončení setkání je plánováno na 19,00 hod.

Pozvánka ke stažení (PDF)

Událost na Facebooku

Pražský c. a k. 28. pěší pluk zve na projekci dokumentu představujícího pohled současných Habsburků na dějiny uplynulého století a krátkého filmu Invictus přípomínajícího naše předky sloužící v císařské armádě.

Novinářská projekce s občerstvením se koná v pondělí 22. října 2018, v 10:00 hod v Galerii kavárny Louvre, Národní 22, Praha 1, 110 00

Zveme na odhalení opraveného památníku padlých vojáků z první světové války ve vesnici Deštné, části obce Jakartovice. Na jeho opravě se významně podílel slezský zemský hejtman KČ Jaroslav Vavříček a místní společnost Koruny České Opava.

Slavnostní odhalení se koná v neděli 11. 11. 2018 od 11 hodin.

Konal se 1. září L. P. 2018 v Bystřici pod Hostýnem.

Před samotným započetím sněmu proběhla ohlášená pouť za obnovu Českého království na Svatém Hostýně s položením kytice k pamětní desce císaře Františka Josefa I. při kapli Sv. Kříže, předtím krátké zastavení u pamětní desky obětí komunismu.

Od 10 hodin proběhla mše sv. v basilice minor Nanebevzetí Panny Marie. Kromě poutě za obnovu Českého království se zároveň jednalo i o pouť politických vězňů, mši sv. sloužil J. Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas Zemí Koruny české.

Po mši následoval přesun do restaurace Rondo v Bystřici pod Hostýnem.

  • 1