Události

Zveme na odhalení opraveného památníku padlých vojáků z první světové války ve vesnici Deštné, části obce Jakartovice. Na jeho opravě se významně podílel slezský zemský hejtman KČ Jaroslav Vavříček a místní společnost Koruny České Opava.

Slavnostní odhalení se koná v neděli 11. 11. 2018 od 11 hodin.

Konal se 1. září L. P. 2018 v Bystřici pod Hostýnem.

Před samotným započetím sněmu proběhla ohlášená pouť za obnovu Českého království na Svatém Hostýně s položením kytice k pamětní desce císaře Františka Josefa I. při kapli Sv. Kříže, předtím krátké zastavení u pamětní desky obětí komunismu.

Od 10 hodin proběhla mše sv. v basilice minor Nanebevzetí Panny Marie. Kromě poutě za obnovu Českého království se zároveň jednalo i o pouť politických vězňů, mši sv. sloužil J. Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas Zemí Koruny české.

Po mši následoval přesun do restaurace Rondo v Bystřici pod Hostýnem.

Zveme na poutní mši svatou u blahoslaveného Karla Rakouského nad Branišovem, konanou u příležitosti výročí posvěcení kaple.

Mše svatá v tradičním římském ritu bude sloužena v neděli 22. 7. od 14 hodin.

11. srpna 2018 se koná slavnostní svěcení pramene císaře Karla I., který se Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české v minulém roce podařilo vyčistit a označit. Tento pramen byl pojmenován po posledním rakouském císaři a českém králi blahoslaveném Karlu I. Habsbusko-Lotrinském.

Koruna Česká zve členy a příznivce na tradiční slavnost připomínající našeho posledního císaře a krále Karla I. v Brandýse nad Labem v sobotu 28. dubna 2018, konanou pod záštitou JCKV Karla Habsburského, arcivévody Rakouského, letos u příležitosti 100. výročí konce 1. světové války a poslední návštěvy císaře Karla I. Rakouského v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi roku 1918 a památky událostí let 1618 - 1648 a výročí návratu Palladia země české roku 1638.

Spolek Císařovna Zita zve všechny ctitele císařovny a královny Zity Habsbursko-Lotrinské na pouť k jejímu hrobu v kapucínské kryptě ve Vídni v sobotu 10. 3. 2018.

O svátku Tří králů 6. ledna 2018 se již poosmé uskutečnil Tříkrálový pochod za monarchii od sochy sv. Václava na Hrad, kde historik a publicista Petr Placák pronesl prohlášení.

V restauraci Dejvické Nádraží dostal duchovní a písničkář Svatopluk Karásek cenu Ferdinanda Dobrotivého.

Místní společnost Koruny České ve Strážnici zve na slavnostní mši svatou za Jeho císařskou a královskou výsost, Karla Habsbursko-Lotrinského, vnuka blahoslaveného císaře Karla.

Koruna Česká zve na svůj XXVI. Generální sněm, který se koná v sobotu 25. listopadu 2017 v budově Českého svazu vědeckotechnických společností (Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1).

Zveme Vás na Pochod za monarchii, pořádaný tradičně 28. října v Praze. V den, kdy se slaví vznik republiky, a zároveň týden po volbách chceme dát najevo svou nespokojenost s politickou situací v České republice a ukázat monarchii jako smysluplnou alternativu. Letos bude monarchistický pochod zaměřen také jako protest proti hlasování magistrátu Prahy, kterým bylo zamítnuto znovupostavení Mariánského sloupu. Proto prosíme, přijďte v co největším počtu, připojte se k této naší události na Facebooku, ať je o nás monarchistech slyšet i po volbách!

  • 1