Události

Milan Novák, představený zemské modlitební ligy císaře Karla informuje o proběhlých bohoslužbách ke cti bl. Karla a také o třech nových relikviích bl. Karla v Čechách (v Českých Budějovicích, v Poličanech a v Brandýse nad Labem) – jejich slavnostní uložení bylo odloženo na druhou polovinu roku 2020.

V kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči byla v neděli 3. května slavena mše svatá ke cti posledního českého krále blahoslaveného Karla I.

Slavnostní mše svatá byla původně plánována na 29. března, u příležitosti 98. výročí císařovy smrti 1. dubna 1922, ale kvůli nouzovému stavu bylo její konání odloženo. Zároveň se o prvním květnovém víkendu měla konat tradiční Audience u císaře Karla, která musela být zrušena, a proto byla památka blahoslaveného Karla připomenuta apoň touto bohoslužbou.

Zástupci Koruny České v čele s panem předsedou dnes uctili památku obětí komunistické totality a připomněli nešťastné výročí komunistického puče v únoru 1948 a smrti pátera Josefa Toufara 25. února 1950 položením kytice u pomníku obětem komunismu v Praze na Újezdě.

Děkujeme za fotografie panu Zdeňkovi Žalskému

1 2 3 4

Letos už po desáté byla díky místní společnosti KČ Strážnice sloužena mše svatá v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici za arcivévodu Karla Habsburského, vnuka posledního českého krále a moravského markraběte a současného následníka trůnu, u příležitosti jeho 59. narozenin.

Místní společnost Koruny České ve Strážnici zve na slavnostní mši svatou za Jeho císařskou a královskou výsost, Karla Habsbursko-Lotrinského, vnuka blahoslaveného císaře Karla I.

Mše svatá se koná u příležitosti jeho 59. narozenin v pátek 10. ledna 2020 v 16:30 v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici. Mši svatou celebruje Mgr. P. Vít Rozkydal.

Koruna Česká, zastoupená svým předsedou, se zúčastnila II. evropského monarchistického kongresu ve Vídni, který pořádala Černožlutá aliance v hotelu Schönbrunn.

V souvislosti s XXVIII. generálním sněmem Koruny České, který se koná tuto sobotu, 30. listopadu, pořádáme od pátku do něděle několik souvisejících akcí pro naše členy i příznivce.

Hrob vojáků z Velké války v Horním Benešově se v roce 2019 mimo jiné díky zásluhou členů KČ dočkal rekonstrukce a na Den veteránů 11. listopadu 2019 byl opět slavnostně posvěcen.

V pondělí 28. října 2019, zatímco prezident a další politici oslavovali republiku, monarchisté tradičním pochodem Prahou připoměli fakt, že české dějiny nezačaly rokem 1918 a vznikem republiky. Během pochodu promluvil předseda KČ Radim Špaček, spisovatel Jan Drnek, architekt Jan Bárta ze spolku Radecký i zahraniční hosté.

V královském městě Olomouci se již stalo tradicí, že vedle oslav vzniku samostatného československého státu se zde setkávají také ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré dobré monarchii.

Již pošesté se v pondělí 28. října ve 14.00 hod. na Žerotínově náměstí u secesní vily Primavesi začal formovat průvod vyzbrojený zemskými prapory a transparenty. Paní Romana Philippová z Vévodství slezského přináší s sebou Relikvii bl. Karla I., čímž naše setkání získává úplně jiný rozměr. Dalším mocným spojencem se podobně jako v loňském roce stala dechová hudba „Vaše Kapela“.

Předseda Regionálního sdružení KČ Pavel Andrš poté přivítal všechny účastníky a připomněl některé historické aspekty. 16. 10. 1918 vyhlásil císař Karel I. Národní manifest, které přineslo zemím Rakousko Uherské monarchie federativní uspořádání. 28. 10. potom vyhlásili představitelé Národního výboru na Václavském náměstí státní samostatnost s tím, že všechny zákony a nařízení R-U zůstávají nadále v platnosti a o tom, zda budeme monarchií, nebo republikou, se rozhodne později prostřednictvím referenda, nebo voleb. Národní výbor se mezitím přeměnil v revoluční Národní shromáždění, které 14. 11. 2018 poté vyhlásilo republiku. Za zvuku virblu a s pocitem účastníků oslav 101. výročí vzniku samostatného Českého království se tedy vydáváme na pochod centrem města, přecházíme obě náměstí a pokládáme kytici u sousoší Nejsvětější trojice a svoji pouť končíme na Václavském náměstí před katedrálou. Zde se loučíme s kapelou a oslava dnešního, a pro nás opravdu svátečního dne, pokračuje společným posezením v restauraci U Goliáše.

foto: Tomáš Philipp

Přezvato z webu Regionální společnosti Koruny České Olomoucký kraj

Video - Pochod za obnovu Českého království v Olomouci

  • 1