Události

Zveme na poutní mši svatou u blahoslaveného Karla Rakouského nad Branišovem, konanou u příležitosti posvěcení kaple.

Mše svatá v tradičním římském ritu bude sloužena v sobotu 20. 7. 2019 od 14 hodin.

Kaple blahoslaveného císaře Karla I. je nevelká poutní kaple, vystavěná na soukromé náklady rodiny Nejdlových v letech 2008–10 na louce poblíž pramene říčky Andělice nad vesnicí Branišov v malebné krajině nedaleko Kdyně v domažlickém okrese Plzeňského kraje.

Kaple byla vysvěcena 24. července 2010, jako první církevní stavba na českém území zasvěcenou blahoslavenému císaři a českému králi Karlovi I., šest let po jeho blahořečení (2004).

2019 07 20 branisov

V sobotu 8. června proběhl v Pohledi mimořádný, pracovní sněm Koruny České. Místo konání nebylo zvoleno náhodně, obec Pohleď již dlouhá léta úspěšně vede starosta Jindřich Holub, člen Předsednictva Koruny České a spiritus movens Spolku pro obnovu Českého království.

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 17:00 se koná setkání členů KČ i dalších příznivců monarchie s kandidáty na kandidátní listině KDU-ČSL ve volbách do Evropského parlamentu. Akce je veřejně přístupná nejen členům strany, ale i široké veřejnosti.

V neděli 31. března 2019, o jedenácté hodině dopolední, byla v kostele Božského Srdce Páně na Rooseveltově ulici – Marianum Opava, Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky – sloužena vzpomínková mše svatá: „Ke cti a chvále Boží služebnice Zity Habsbursko – Lotrinské, císařovny a královny, manželky a matky“, při které jsme si připomněli 30. výročí jejího úmrtí.

V chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici byla v pátek 11. ledna sloužena slavnostní mše svatá u příležitosti 58. narozenin JCKV Karla Habsburského.

Seminář v Akademii věd Praha, který pořádala dne 29. 11. 2018 Koruna Česká. Přednášky pronesli Milan Hlavačka, Petr Placák,  Jaroslav Šebek, Petr Nohel, Jan Urban a Roman Joch. Seminář zorganizoval a moderoval Radim Špaček.

Letošní Pochod za monarchii proběhl před necelým měsícem, 28. října 2018. Tento ročník byl výjimečný připomínkou smutného stého výročí konce monarchie, a proto byl také program tohoto dne pojat velkoryseji.

Koruna Česká si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář ke 100. výročí roku 1918, konaný ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v Akademii věd.  Cílem je přispět do debaty o těchto věcech skutečně nestranným pohledem, prostým všech tendenčních mýtů, kterých jsme si v uplynulých týdnech a měsících všichni užili až dost. Vystoupí významné osobnosti české historiografie a politologie, například Jaroslav Šebek, Pavel Bělina, Jan Urban nebo Roman Joch. Seminářem provází RNDr. Radim Špaček, všichni jsou srdečně vítání.

Více informací

Zásluhou slezského zemského hejtmana Koruny České, pana Jaroslava Vavříčka, byl v neděli. 11. 11. přesně v 11. hodin slavnostně odhalen památník padlých vojáků z velké války v obci Jakartovice - Deštná.

Úvodní slovo si vzal Jaroslav Vavříček, který vzpomněl nejen hrůzy válek a padlé vojáky, ale také vyzdvihl všechny, kteří se podíleli na obnově památníku v čele s místostarostou obce Jakartovice, panem Jaromírem Hendrychem. Po úvodním slově zazněly hymny na počest padlých - Hymna Rakouska - Uherska a poté i hymna České republiky. Poté se již slova ujal farář, který vzpomněl modlitbou na padlé občany z obce a také vysvětil pomník padlým hrdinům, u kterého pak byly položeny věnce.

Zveme všechny příznivce myšlenky monachie na tradiční Pochod za monarchii 28. října, letos k připomínce smutného stého výročí přetržení tradice Českého království v roce 1918.

Začátek pochodu je ve 14:00 na Václavském náměstí u pomníku sv. Václava, trasa povede přes Staroměstské a Malostranské náměstí a tentokrát až k Pražskému hradu.

Na tuto akci jsou zváni všichni zájemci bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou členy KČ. Jsou-li vám naše myšlenky blízké, přijďte! Budeme rádi, když pozvete i své přátele. Náš pochod je otevřený dalším monarchistickým organizacím, historickým jednotkám, atp. zkrátka všem zájemcům, kterým není osud naší země lhostejný a nevidí historii černobíle. Předem děkuji za Váš zájem a za Vaši účast na letošním pochodu pro monarchii.

Materiály ke stažení:

  • 1