Události

Jak se rozvíjí úcta ke Karlovi I., poslednímu českému králi a dalším světci na našem trůně po svatém Václavu, na mnoha místech naší vlasti jsou slouženy mše svaté u příležitosti jeho liturgického svátku 21. října.

Kostel Nanebevzetí P. Marie na Sv. Hostýně - ilustrační foto. Foto: Milos Pospa, Wikimedia.org (licence:CC-BY-SA-3.0)

1. září, v samotném závěru prázdnin, jsme se opět vydali do Bystřice pod Hostýnem, abychom se na tomto významném moravském poutním místě přimluvili za návrat principů a hodnot, které platily v době, kdy v čele naší země stál blahoslavený král Karel I., přímý potomek Přemyslovců, Lucemburků i Jagellonců.

Obec Horní Tošanovice v Těšínském Slezsku má od 16. srpna díky místní společnosti Koruny České nové náměstí pojmenované podle posledního českého krále, blahoslaveného Karla I.

V sobotu 10. srpna 2019 byla slavnostně odhalena nová informační tabule u pramene císaře Karla I. v Návarově, přibližující osobnost našeho posledního panovníka.

Zveme na poutní mši svatou u blahoslaveného Karla Rakouského nad Branišovem, konanou u příležitosti posvěcení kaple.

Mše svatá v tradičním římském ritu bude sloužena v sobotu 20. 7. 2019 od 14 hodin.

Kaple blahoslaveného císaře Karla I. je nevelká poutní kaple, vystavěná na soukromé náklady rodiny Nejdlových v letech 2008–10 na louce poblíž pramene říčky Andělice nad vesnicí Branišov v malebné krajině nedaleko Kdyně v domažlickém okrese Plzeňského kraje.

Kaple byla vysvěcena 24. července 2010, jako první církevní stavba na českém území zasvěcenou blahoslavenému císaři a českému králi Karlovi I., šest let po jeho blahořečení (2004).

2019 07 20 branisov

V sobotu 8. června proběhl v Pohledi mimořádný, pracovní sněm Koruny České. Místo konání nebylo zvoleno náhodně, obec Pohleď již dlouhá léta úspěšně vede starosta Jindřich Holub, člen Předsednictva Koruny České a spiritus movens Spolku pro obnovu Českého království.

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 17:00 se koná setkání členů KČ i dalších příznivců monarchie s kandidáty na kandidátní listině KDU-ČSL ve volbách do Evropského parlamentu. Akce je veřejně přístupná nejen členům strany, ale i široké veřejnosti.

V neděli 31. března 2019, o jedenácté hodině dopolední, byla v kostele Božského Srdce Páně na Rooseveltově ulici – Marianum Opava, Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky – sloužena vzpomínková mše svatá: „Ke cti a chvále Boží služebnice Zity Habsbursko – Lotrinské, císařovny a královny, manželky a matky“, při které jsme si připomněli 30. výročí jejího úmrtí.

V chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici byla v pátek 11. ledna sloužena slavnostní mše svatá u příležitosti 58. narozenin JCKV Karla Habsburského.

Seminář v Akademii věd Praha, který pořádala dne 29. 11. 2018 Koruna Česká. Přednášky pronesli Milan Hlavačka, Petr Placák,  Jaroslav Šebek, Petr Nohel, Jan Urban a Roman Joch. Seminář zorganizoval a moderoval Radim Špaček.

  • 1