Události

Hrob vojáků z Velké války v Horním Benešově se v roce 2019 mimo jiné díky zásluhou členů KČ dočkal rekonstrukce a na Den veteránů 11. listopadu 2019 byl opět slavnostně posvěcen.

V pondělí 28. října 2019, zatímco prezident a další politici oslavovali republiku, monarchisté tradičním pochodem Prahou připoměli fakt, že české dějiny nezačaly rokem 1918 a vznikem republiky. Během pochodu promluvil předseda KČ Radim Špaček, spisovatel Jan Drnek, architekt Jan Bárta ze spolku Radecký i zahraniční hosté.

Náš spřátelený Spolek Radecký Praha zve všechny příznivce obnovení pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí v Praze na tradiční setkání u pomníku, dočasně umístěného v Lapidáriu Národního muzea v Praze na Výstavišti v Holešovicích.

Pomník českému šlechtici Josefu Václavu hraběti Radeckému z Radče, císařskému maršálovi a jednomu z vítězů nad Napoleonem, věrnému vojevůdci pěti našich císařů, byl odhalen dne 13. listopadu roku 1858 Jeho císařským a královským Veličenstvem Františkem Josefem I. Po roce 1918 měla být památka tohoto velkého Čecha z politických důvodů zapomenuta. Aby se tak nestalo, vědomí o maršálovi Radeckém již devět let udržuje a rozvíjí Spolek Radecký Praha, spolu s přípravou návratu pomníku na původní místo, odkud byl po Velké válce ukvapeně odstraněn a naštěstí uložen v Lapidáriu národního muzea na pražském Výstavišti v Holešovicích.

Setkání, které pořádá Spolek Radecký Praha s přátelskou podporou Řádu svatého Jiří (evropského Řádu Domu Habsbursko-Lotrinského), Národního muzea a Tradičního pěšího pluku č. 28, se jako již tradičně koná 13. listopadu od 17 hodin v Lapidáriu. O aktuálním vývoji snah o obnovení pomníku promluví předseda spolku Ing. arch. Jan E. Bárta. Ke cti Maršála Radeckého z Radče si připijeme v Habsburském sále Lapidária u bronzového sousoší sochařů Josefa a Emanuela Maxových. Ukončení setkání je plánováno na 19 hodin.

Místní společnost KČ Opava spolu s městem Horní Benešov a Československou obcí legionářskou zve na pietní akt a vysvěcení hrobu vojáků Velké války na Den veteránů – 11. listopadu 2019 na hřbitově v Horním Benešově.

Začátek akce je v 11 hodin. Projev pronese slezský zemský hejtman KČ Jaroslav Vavříček a starosta města pan Pavel König, za iniciativu opravy hrobu Rudolf Grygar a Vladislav Pečinka. Vojenský kaplan mjr. P. Pavel Kuchař vysvětí hrob, u kterého bude stát česná vojenská stráž v dobových uniformách s vlajkami Rakousko-Uherska a Zemí Koruny České, poté zazní hymna Rakousko-Uherska a hymna České republiky s čestnou salvou.

28. října se připomíná vznik státu, který už 27 let neexistuje. Zatímco bude prezident na Hradě oslavovat republiku, Koruna Česká zve na tradiční Pochod za monarchii, jímž chceme ukázat obnovu Českého království jako smysluplnou alternativu.

Jak se rozvíjí úcta ke Karlovi I., poslednímu českému králi a dalším světci na našem trůně po svatém Václavu, na mnoha místech naší vlasti jsou slouženy mše svaté u příležitosti jeho liturgického svátku 21. října.

Kostel Nanebevzetí P. Marie na Sv. Hostýně - ilustrační foto. Foto: Milos Pospa, Wikimedia.org (licence:CC-BY-SA-3.0)

1. září, v samotném závěru prázdnin, jsme se opět vydali do Bystřice pod Hostýnem, abychom se na tomto významném moravském poutním místě přimluvili za návrat principů a hodnot, které platily v době, kdy v čele naší země stál blahoslavený král Karel I., přímý potomek Přemyslovců, Lucemburků i Jagellonců.

Obec Horní Tošanovice v Těšínském Slezsku má od 16. srpna díky místní společnosti Koruny České nové náměstí pojmenované podle posledního českého krále, blahoslaveného Karla I.

V sobotu 10. srpna 2019 byla slavnostně odhalena nová informační tabule u pramene císaře Karla I. v Návarově, přibližující osobnost našeho posledního panovníka.

Zveme na poutní mši svatou u blahoslaveného Karla Rakouského nad Branišovem, konanou u příležitosti posvěcení kaple.

Mše svatá v tradičním římském ritu bude sloužena v sobotu 20. 7. 2019 od 14 hodin.

Kaple blahoslaveného císaře Karla I. je nevelká poutní kaple, vystavěná na soukromé náklady rodiny Nejdlových v letech 2008–10 na louce poblíž pramene říčky Andělice nad vesnicí Branišov v malebné krajině nedaleko Kdyně v domažlickém okrese Plzeňského kraje.

Kaple byla vysvěcena 24. července 2010, jako první církevní stavba na českém území zasvěcenou blahoslavenému císaři a českému králi Karlovi I., šest let po jeho blahořečení (2004).

2019 07 20 branisov

  • 1