Koruna Česká si Vás dovoluje pozvat na zájezd za poznáním naší historie do Horních a Dolních Uher, který se koná ve dnech 7.-11.5.2014

Odjezd 7.5.2014 v cca 18:00 

Příjezd 11.5.2014 v cca 23:00


Cena pro osobu ubytovanou ve dvoulůžkovém pokoji 6.900,-Kč.

Cena obsahuje :

- dopravu moderním, klimatizovaným, samozřejmě všem evropským a bezpečnostním normám odpovídajícím luxusním autobusem (Pro zájemce o bližší info, jedná se o dopravce Planet line, a.s.: http://www.planetline.cz )

- 4 noclehy ve velmi dobrém hotelu Victoria, 3+++ superior, s buffetovou snídaní:  www.viktoriahotel.com

- vstupy :

Parlament    7EUR

Kostel  Sv. Štěpána Uherského 1EUR

Matyášův kostel 4EUR

Kostel Pavlánů  2EUR

Zamek v Godollo 11EUR

Hollóko 2EUR

Esztergom 2EUR

Loď večer 8EUR

 

-          stravování:

 

-          3 chody + voda chléb

-          8.5  Oběd v Bpesti v restauraci BorLaBor

-          9.5   Oběd v Holloko anebo  pobliž anebo Godollo   

-          10. 5   Večeře  v Megyeri csárda s cikánskou hudbou 

-          11.5     Oběd po ceste – za Komárnem  /1 jidlo + 1 nápoj/

-          Malý dárek pro pana hraběte Kálnokyho

 

 

PROSÍME TEDY ZÁJEMCE , ABY CO NEJDŘÍVE POUKÁZALI NA NÍŽE UVEDENÝ ÚČET BUĎ CELOU ČÁSTKU, ČI ALESPOŃ ZÁLOHU VE VÝŠI 3.900,-Kč. 

Ve zprávě pro příjemce uveďte prosím, „Zájezd UHRY“, budete-li poukazovat celou částku nebo „Zájezd UHRY-ZÁLOHA“, budete-li poukazovat výše zmíněnou zálohu. 
Samozřejmě je nutné uvést i všechny Vaše další identifikátory, v prvé řadě jméno a příjmení.

Číslo korunového účtu KČ:   1928428359/0800


Veškerou přípravu, jakož i provázení a odborný doprovod akce poskytuje naše vážená a milá příznivkyně , překladatelka veškeré naší stranické korespondence z a do maďarštiny a neúnavná propagátorka naší věci, majitelka cestovní agentury Sissy, překladatelka a tlumočnice, paní PhDr. Georgína Klárisová, BEZPLATNĚ.

 
  • 1