Oznamuji tímto konání XIII. Českého zemského sněmu Koruny České monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska.

Termín :  18. 10. 2014, 10:00 hod.

Místo konání : Poděbrady, hotel Bellevue - Tlapák, T.G.M 654 / III


Bližší informace a program budou zveřejňovány průběžně.


Dne 18.9.2014


Svatopluk Novotný
Český zemský hejtman

  • 1