Pozvánka na IX. Moravský zemský sněm v Kroměříži dne 14.11.2014

Jednání proběhne od 17.00 hod. v salonku hotelu Central na Velkém náměstí v Kroměříži.

Program: zahájení sněmu, uvítání, schválení programu
                  zpráva o činnosti Koruny České v Markrabství moravském
                  zprávy předsedů místních společností
                  projevy hostů
                  diskuse, usnesení a závěr

 

za výbor Moravské zemské společnosti Koruny České
                              Pavel Andrš

  • 1