Spolek pro obnovení Českého království pořádá slavnostní odhalení busty ke 100. výročí úmrtí císaře a českého krále Františka Josefa I. 20. srpna 2016 od 10:00 hodin v Pohledi u Světlé nad Sázavou.

  • 1