Pouť za obnovu Českého království na Svatém Hostýnu uspořádala v neděli 26. srpna Regionální společnost Koruny České v Olomouckém kraji.

Sešli jsme se opět na parkovišti u hřbitova v Bystřici pod Hostýnem, tentokrát za docela chladného a deštivého počasí. Objevujeme zde nový rezervační systém, který umožňuje výjezd automobilů až nahoru k bazilice Nanebevzetí Panny Marie a to vždy 50 osobních vozů do 13.00 a 50 po 13. hodině. Protože na displeji zařízení svítí pro dnešní dopoledne ještě 25 volných výjezdů, odoláváme pokušení, rozebíráme si zemské prapory a kolem hrobky rodiny Laudonů, majitelů místního zámku, šplháme za tónů rakouských a slovinských lidových písní vzhůru po červené a modré turistické značce. Protože jsme většinou podcenili teplé oblečení, udržujeme celkem slušné tempo. Dostáváme se na dlážděnou lesní Císařskou cestu a stoupáme k Vodní kapli, kde se občerstvujeme z místního pramene a po krátké modlitbě se dostáváme po schodišti k bazilice. Po posilující Mši svaté v 10.15, věnované rodinné tématice, přecházíme kolem větrné elektrárny ke kapli sv. Kříže, která je zároveň rozhlednou. Pamětní deska připomíná, že 1. září tomu bude 121 let, kdy zde císař František Josef I. položil základní kámen. Pokládáme zde kytici se stuhou „Deus Rex Patria“ a „Viribus unitis“ (společnými silami), což bylo jedno z jeho hesel. V debatě o jeho životě někdo z přítomných připomíná skutečnost, že kromě mnoha jiných pozoruhodných vlastností měl také rád zvířata. Na radu svých generálů, aby do armády zavedl tanky, prý reagoval poznámkou: „Koně by si nezvykli….“ V klidném rozjímání scházíme zpět do Bystřice pod Hostýnem a občerstvujeme se v místní restauraci „Zahájené“ obklopené parkem. Děkujeme členům Matice Svatohostýnské a Duchovní správy za to, že nám umožnili pouť uskutečnit. Pánbůh zaplať.

Převzato z webu Regionální společnosti Koruny České v Olomouckém kraji

  • 1