Plzeňský spisovatel Jan DRNEK vydal v Našem vojsku další ze svých historicko-mystifikačních knih. Kniha vyšla, a je distribuována do prodeje právě v těchto dnech.

Jde o sbírku mystifikovaných příběhů z historie českého národa, od pří-chodu Čechů do Evropy do vzniku Bavorského císařství, o zavraždění Boleslava na Staré Boleslavi, porážka Panské jednoty u Lipan a její důsledky, upevnění absolutistické dynastie Poděbradů, vítězství stavovských vojsk na Bílé Hoře a jeho důsledky, dobytí Vídně Turky roku 1683 a vláda Hohenzollernů v Čechách, vražda Fr. Josefa I. r. 1853 a vláda Maxmiliána Habsburského, smír se Srbskem v roce 1914 a jeho důsledky a další až po spikleneckou teorii o Sametové revoluci.

OBSAH knihy:

Chcete to vědět? (předmluva)…….….…3

1. To je ta země zaslíbená………….……6 (?00 - 925)
Původ Šaků a Mérvanů, jejich příchod do Evropy, Samuelova říše, říše Moj-marovců, Moyslan Gorivej – kníže mezi kmenem a státem, Arnulfovo císařství Bavorské.

2. Bratrovrah Věšek………………....….…59 (28. 9. 935)

Od kolaboranta Goriveje po vznik státu. Vzpoura povýšenců a zabití Boleslava, začátky systematické kolonizace.

3. Konec českého džihádu….…………94 (30. 5. 1434)

Od porážky vojsk Panské jednoty k husitskému králi.

4. Dynastie povýšenců….……......……115 (1420 - 1498)

Nástup absolutismu, rozdrcení stavů, upevnění dynastie z Kunštátu a vzestup měšťanstva.

5. Rozvod po česku….……..……............131 (1526 - 1621)

Století habsburské vlády a zúčtování s nimi, vítězství stavů a splynutí s Němci. Panské haš-teření mezi reformací a protireformací.

6. Český král Friedrich Vilém….......161 (1683 - 1684)

Vítězství Osmanů u Vídně, handl s českým trůnem a vzestup pruského krále.

7. Maxmilián…............................................194 (1853 - 1878)

Nástup světáka na trůn, Krymská válka, bitvy u Solferina a u Sadové, Habsburská velmoc – základ spojené Evropy. Hráz proti liberalismu a nacionalismu.

8. Mým národům mír….........................306 (1914 - 1917)

Následník trůnu a Belvedérský kruh. Sarajevský atentát a dilema Františka Josefa. Mír je jen odklad. Vítězství nacionalismu.

Chybějící příběhy……............................348

Anotace knih: Druhý dech habsburské monarchie, Žáby v mlíku, Žába a škorpion, Operace Bouře. Další autorovy vydané a připravované publikace.

10. Skleníková strategie…................370 (1968 – 200?)

Teorie spiknutí. Normalizace jako laboratorní pokus. Sametová revoluce - centrála mění taktiku. Nic než peníze. Rozklad a ochranářství. Češi se vrací do Evropy jako nositelé viru. Konec dějin.

Konec…..........................................................454


Knihu objednávejte u vydavatele (Naše vojsko), nebo u knihkupců. Kniha je vá-zaná, 162×232 mm, 448 stran textu doplňují mapky, tabulky a grafy. Cena 319,-Kč. U internetových knihkupců je cena zpravidla nižší. Autorské stránky Jana Drnka: http://jandrnek.xbx.cz/

  • 1