Dlouholetý člen Koruny České Jan Drnek vytvořil Kroniku Koruny České, která mapuje 28 let historie českého monarchistického hnutí od zveřejnění manifestu Českých dětí roku 1988 a 26 let historie Koruny České od jejího založení v listopadu 1990. V tuto chvíli se může KČ počítat k nejstarším a nejstabilnějším českým polistopadovým politickým stranám.

 

  • 1