Zaujalo nás

Pražští zastupitelé revokovali své dřívější usnesení a na Staroměstské náměstí by se měla vrátit replika Mariánského sloupu od sochaře Petra Váni. Je to náprava neomluvitelného barbarského činu.

Usnesení zastupitelů hlavního města v praxi znamená, že souhlasí se záborem místa na Staroměstském náměstí pro repliku vzácné barokní památky vynikajícího sochaře Jana Jiřího Bendla z roku 1652. Ten původní zničil 3. listopadu 1918 zfanatizovaný dav vedený žižkovským anarchistou a bohémem Frantou Sauerem. Rozhodnutí o znovu umístění Mariánského sloupu je samozřejmě čistě v kompetenci pražské samosprávy a pražských úřadů, ale já jsem rád, že rozhodly, jak rozhodly. Znamená to, že Technická správa komunikací nyní bude muset vydat poslední souhlasné razítko na zábor místa a může se začít stavět. Takže s velkou pravděpodobností ještě letos vyroste vedle sousoší Mistra Jan Husa dokonalá napodobenina Mariánského sloupu.

Starší komentář od Pavla Jégla z roku 2018 na zpravodajském webu Tiscali velmi výstižně popisuje a konkrétními fakty dokládá jednu z předností monarchie před republikou – její finanční výhodnost pro stát.

Přestože právě v současnosti hojně diskutovaný odchod vévodského páru ze Sussexu (prince Harryho a jeho manželky) z veřejných rolí v královské rodině nepochybně znamená ztrátu (jak ostatně stejný autor popisuje ve svém aktuálním článku), monarchie představuje pro stát velký finanční přínos prostřednictvím zisku z korunních statků, výnosy z královských značek i přínos cestovnímu ruchu. Tento zisk mnohonásobně převyšuje náklady na monarchii ze státního rozpočtu, což se o prezidentském úřadě rozhodně říct nedá.

Za pozornost stojí i anketa na konci článku, kde na otázku Jaký stát byste si přáli? odpovědělo 76 % lidí Monarchii s králem (královnou) a jen 16,5 % Republiku s prezidentem. Na otázku Koho byste chtěli za českého krále? pak nejvíce, 38,3 % respondentů, odpovědělo že Habsburka. To není špatné.

Na webu Echo24 vyšel zajímavý komentář Ondřeje Šmigola, který nastoluje možnost obnovy monarchie v Českých zemích.

Letos již po šestnácté pořádal Jindřich Holub, člen předsednictva Koruny České a předseda Spolku pro obnovu Českého království byla v Selském muzeu Michalův statek v Pohledi kulturní a národopisná akce Staročeské vánoce života selského lidu o vánočních svátcích za časů našich praprarodičů v 17. až 19. století.

Součástí akce byly ukázky výzdoby, obyčejů a některých zimních prací na selské usedlosti, vystoupení folklorního soubor Škubánek ze Světlé nad Sázavou, ukázky drobných řemesel a prodej vánočních výrobků. V místním hostinci U Františka Josefa bylo možno ochutnat postní i jiné vánoční pokrmy. Letošní Staročeské vánoce se konaly pod patronátem Projektu Náš Ježíšek - Spolek pro tradiční Vánoce.

„Chceme návštěvníkům přiblížit Vánoce osmnáctého a devatenáctého století a ukázat jim, jak to tehdy mohlo na statku vypadat. Nechceme, aby to byla nějaká velká komerce, ale opravdu zachovat atmosféru té doby,“ řekl pro Deník.cz Jindřich Holub, který je správce Michalova statku a zároveň i starosta Pohledi.

 Více si můžete přečíst v článcích v Havlíčkobrodském deníku:

V Konzervativních listech vyšla třetí a závěrečná část poznámek historika Jana Cholínského k textu spisovatele a člena předsednictva KČ Jana Drnka Konzervativní alternativa.

První část zde, druhá část zde

  • 1