Zaujalo nás

V Konzervativních listech vyšla druhá část poznámek historika Jana Cholínského k textu spisovatele a člena předsednictva KČ Jana Drnka Konzervativní alternativa.

V Konzervativních listech nedávno vyšel zajímavý článek historika Jana Cholínského, reagující na text Konzervativní alternativa od Jana Drnka, významného člena Koruny České.

V Konzervativních novinách vyšel zajímavý rozhovor o rodině s Maxem Kašparů, čestným členem Koruny České.

Zámek Konopiště otevřel výstavu věnovanou poslednímu rakouskému císaři a českému králi. Karel I. nastoupil na trůn v roce 1916 a vládl pouhé dva roky. Lidmi oblíbený panovník zažil jako poručík dragounského pluku první světovou válku na vlastní kůži a jeho panování bylo poznamenáno neustálou snahou o zastavení zuřícího konfliktu. V roce 2004 ho papež Jan Pavel II. pro mírové snahy blahořečil.

„V letošním osmičkovém roce si připomínáme řadu výročí, které se dotýkají naší národní minulosti, zejména ve dvacátém století. A je pravdou, že tam, kde začal onen velký příběh republiky, který si budeme připomínat hlavně v říjnu, sto let existence samostatného Československa, tak v ten okamžik skončil velký příběh české monarchie, který trval takřka deset století,“ upozorňuje kurátor expozice Jindřich Forejt.

Celý článek: Velký příběh české monarchie. Na Konopiště se vrátil poslední český král – ČT24

Ryszard Legutko, polský poslanec Evropského parlamentu a profesor humanitních věd, patří mezi nejvýznamnější současné konzervativní myslitele na světě. Jeho kniha Triumf průměrného člověka, jež nedávno vyšla česky, se setkala s velkým ohlasem u amerických paleokonzervativců. Tento znalec politické a antické filozofie v prosinci navštívil Prahu a v rozhovoru se mimo jiné věnuje problémům Polska, Evropské unie, USA a liberální demokracie, jejímž je kritikem.

Nový premiér Morawiecki ohlásil personální změny ve vládě v průběhu ledna. (Rekonstrukce vlády se odehrála v úterý 9. ledna a týkala se v podstatě deseti ministerstev. Přišli nejen noví ministři, ale vzniklo i nové ministerstvo a struktura jednoho se změnila – pozn. red.) Vládní politika se podstatně nezmění. Možná bude premiér Morawiecki klást větší důraz na ekonomiku, protože je expertem na finance a bankovnictví. V reformě soudního systému, kterou jsme začali, budeme pokračovat. Existují však oblasti, které lze reformovat jen obtížně, například zdravotnictví.

  • 1