Zaujalo nás

Spolek Radecký Praha vydal nový soubor základních informací o pomníku maršála Radeckého, jenž stával od listopadu 1858 do roku 1919 na Malostranském náměstí v Praze.

První část obsahuje informace o historické osobě hraběte Radeckého a jeho době, druhá část obsahuje technické detaily případné obnovy pomníku. Tato fakta považujeme za potřebná pro racionální úvahy o navrácení tohoto mimořádného sochařského díla na Malostranské náměstí.

Souhrn informací je určen všem zájemcům o české dějiny 19. století a milovníkům Prahy či klubům vojenské historie. Hlavním adresáty jsou ale politici, kteří rozhodují o podobě města. V jejich rukou je odpovědnost nejen za technický pokrok v organizaci městského života, ale stejně tak za (možná důležitější) obnovu a uchování paměti na historické události a významné osobnosti dějin, spjatých s Prahou a českými zeměmi.

Víme, že záměr se nesetká s pochopením úplně u všech; většinu očekávaných námitek však již známe a jsme připraveni o nich věcně a veřejně debatovat. Hodláme se pokud možno vyhnout veřejným zápasům pouhých ideologií, nehodláme organizovat petice ani dávat prostor pocitům či osobním frustracím. Naopak slušnou veřejnou debatu vždy uvítáme.
Chováme naději, že pozorné přečtení předkládaných faktů vyvolá vážný zájem a pochopení pro znovupostavení Radeckého pomníku. Pomník zobrazuje řadové vojáky, nejen jejich vojevůdce. Nechť se toto krásné sochařské dílo stane memoriálem všech vojáků, mužů padlých a zraněných ve všech evropských válkách 19. století.
Je ostatně chyba, že takový památník dosud nemají.

Nový soubor základních informací si můžete přečíst na webové stránce Spolku Radecký Praha.

Novinář Jiří Peňás napsal pro internetový časopis Echo24.cz trefnou glosu ke státnímu svátku 28. října, v níž shrnuje historický vývoj, který vedl ke konci monarchie a sarkasticky hodnotí naše současné oslavování republiky.

Jak se právě dočítám, hledá prý renomovaný týdeník The Economist vysvětlení pro překvapivou oblibu monarchií v 21. století… no, není to záhada tak úplně k nerozluštění.

Jestli nad ní pánům v redakci Economistu zůstává rozum stát, dovolil bych si ve vší náležité úctě podat vysvětlení toho jevu sám.

V Konzervativních listech vyšla druhá část poznámek historika Jana Cholínského k textu spisovatele a člena předsednictva KČ Jana Drnka Konzervativní alternativa.

V Konzervativních listech nedávno vyšel zajímavý článek historika Jana Cholínského, reagující na text Konzervativní alternativa od Jana Drnka, významného člena Koruny České.

  • 1