Články

Monarchie v českých zemích se často chápe jako věc dávné historie, středověku, ne-li rovnou pohádky, ale přitom je tomu pouhých třicet let ode dne, kdy zemřela zcela skutečná česká královna.

Politika se nám zdá být vyprázdněnou formální slupkou bez obsahu, protože jí dominují peníze, obchod a s tím spojená moc. Na druhé straně jí dominují splašené fantické ideje rovnosti, které se neopírají ani o jediný reálný příklad ve světě, jak by si mohlo být něco s něčím rovné. Přitom by měla být politika již podle jména starostí o Polis, tedy obec.

Francouzská revoluce, která je obecně vnímána jako přelom, od kterého se odvíjí moderní evropské dějiny, měla dvojí tvář, podobně jako dědictví, které nám po sobě zanechala – odstranila sice absolutismus, ale zároveň pomohla nastolit absolutismus nový, dokonalejší, výkonnější, pro svobodu nebezpečnější, který stojí u kořenů všeho neblahého, co se odehrálo na starém kontinentě v minulém století. Nadějnou konstituci rychle nahradila vůle či zvůle lidu a revoluce zdegenerovala v teroristický režim s mesianistickými, teokratickými rysy, kdy lid, obdařený božskými atributy, stanul jako nikým a ničím neomezený suverén nad parlamentem i zákony.

Závazky, které by na sebe mohla Česká republika vzít v případě ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy, doposud děsí většinu národa, který se tak usvědčuje z přetrvávajícího konzervativismu v otázkách tradiční rodiny, genderových menšin apod. Aleluja za to.

Nás monarchisty může utěšovat pouze to, že i kdyby jakékoliv závazky přijala republika, nepřijalo je české království, které, jak víme, stále trvá. Naštěstí se zdá, že je nehodlají přijmout ani republikánští vzbouřenci. Vzpourou proti králi před 100 lety totiž něco získali a teď jim chce někdo jiný říkat, co s tím smí dělat a co nesmí, což nesou nelibě.

Profesor pater Piťha ve svém již slavném kázání horlil vizemi, které si nezadají s proroctvím Apokalypsy sv. Jana. To také není špatně, protože i věřící je třeba probudit a upozornit je na to, že křesťané jsou Boží bojovníci, i když nebojují zbraněmi, a neměli by být jen pasivním stádem ovcí a rezervoárem hlasů Lidové strany. Prof. Piťha ale také nabil zbraně liberálům. Střílel po nich totiž tou municí, kterou mohou střílet i oni zpátky po něm.

Je tedy třeba střílet jinou municí. Takovou, která neodpovídá žádné liberální ráži, takovými šípy, na které jsou tětivy liberálních luků moc tenké. Je třeba, pokud budeme argumentovat z pozice církve a křesťanské civilizace, argumentovat principiálně. Tak principiálně, aby se naše argumenty daly odmítnout jen obligátním tvrzením, že Bůh stejně není, na což my můžeme reagovat jasnou odpovědí - To vy nemůžete vědět ani dokázat. Jen v to věříte.

Projev amerického historika a spisovatele Charlese Coulomba, který promluvil jako host na generálním sněmu Koruny České 24. listopadu 2018.

Generální sněm Koruny České poctil návštěvou jeden ze zakladatelů strany Mgr. Petr Placák. Zde si můžete přečíst jeho sněmovní řeč:

  • 1