XXIV. Generální sněm KČ schválil pověření Ing. Václava Černého, Ph.D., č. osv. KAČR 1684 k výkonu funkce auditora pro KČ.

  • 1