Čestní členové

Od roku 2014 uděluje Koruna Česká na svých generálních sněmech čestné členství významným osobnostem veřejného života, kteří jsou se stranou myšlenkově spřízněni a významně se zasloužili o propagaci našich myšlenek.

historik

Čestným členem KČ se stal na XXV. Generálním sněmu KČ v roce 2015.

Genealog, šéfredaktor webu Historická šlechta.

Čestným členem KČ se stal na XXV. Generálním sněmu KČ v roce 2015.

Řecko-katolický kněz, psychiatr a spisovatel

Čestným členem se stal na XXIV. Generálním sněmu KČ v roce 2014.

Historik umění, prorektor Univerzity Karlovy pro tvůrčí a ediční činnost.

Čestným členem se stal na XXIV. Generálním sněmu KČ v roce 2014.

Magistrální rytíř Suverénního řádu maltézských rytířů, vyučující Filozofické a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Čestným členem se stal na XXIV. Generálním sněmu KČ v roce 2014.

  • 1