Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Historik umění, prorektor Univerzity Karlovy pro tvůrčí a ediční činnost.

Čestným členem se stal na XXIV. Generálním sněmu Koruny České 28. listopadu 2015.

Projev k udělení čestného členství:

Dobrý den dámy pánové, velmi si vážím čestného členství ve Vaší straně a chtěl bych říci, že moje cesta k monarchismu se odehrála skrze výtvarné umění. Zabývám se uměním středověku a baroka a vždy, když jsem viděl ta krásná umělecká díla, katedrálu, Karlův most, Mosteckou věž, ale také katedrálu v Chartres či Sainte Chapelle v Paříži, ptal jsem se, o co se vlastně jedná, kdo si tyto skvosty objednal a zjistil jsem, že i zde platí ono biblické: Poznáte je po ovoci.

Tyto stavby objednali a financovali králové z Boží Milosti v ruku v ruce s mocí duchovní. Tutéž otázku jsem si ovšem položil, když jsem později viděl obrazy socialistického realismu od soudruha Čumpelíka, ale i jiné výtvory třeba nacistických umělců a musel jsem si říci: Tam duch není. Duch totiž oživuje a právě ono spojení oltáře a trůnu mi bylo vždycky blízké. Proto mám také velmi rád jednu scénu na dveřích svatovítské katedrály, kde Karel IV. s arcibiskupem Arnoštem z Pardubic vnáší společně do katedrály ostatky sv. Václava. Toto si myslím, že je následováníhodné a o to se také vždy ve svém osobním životě snažím. Děkuji Vám za pozornost.

  • 1