Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., Dr.h.c.

Řecko-katolický kněz, psychiatr a spisovatel

Čestným členem se stal na XXIV. Generálním sněmu Koruny České 28. listopadu 2015.

Projev k udělení čestného členství:

Vážené předsednictvo, dámy a pánové, když se narodila moje první dcera, koupil jsem jí památník, takou tu prázdnou knížku, do které si ona měla nechávat zapisovat nějaké myšlenky a citáty. První, kdo se tam zapsal, byl krátce po jejím narození želivský premonstrátský opat Vít Tajovský – muž, mučedník a člověk rovné páteře. On ji tam vepsal toto: Terezko, i když nemáš šlechtictví krve, zachovej si šlechtictví ducha a šiř toto šlechtictví ve svém životě.

Mně se to velice líbilo a říkal jsem si, proč by tato slova měla platit jenom pro ni, vždyť je to přece nádherná myšlenka – šlechtictví ducha. Člověk má být ušlechtilého ducha, i když není urozeného původu. A to je svým způsobem duchovní monarchie.

Dnes jsem od Vás dostal čestné členství a rád bych zde připomněl ona německá slova „gabe“ a „aufgabe“, tedy dar a úkol. Chci Vám za to poděkovat, ale víte, ono když se děkuje, tak se děkuje z něčeho, třeba z vypočítavosti, z nutnosti nebo se někdy děkuje i z nevědomosti. Já bych Vám chtěl všem poděkovat ze dvou předsíní a ze dvou komor, tedy z celého srdce.

Závěrem bych si dovolil položit jednu otázku. Do žádných dveří jsem se nikdy nevlamoval, ale vždycky jsem se nabízel k dispozici. Je-li toto dar, je to také úkol a já se Vás ptám, jestli Koruna Česká má svého kaplana, protože pokud nemá, tak já bych se hlásil k dispozici, a bral bych to jako svůj úkol.

Děkuji Vám.

  • 1