Genealog, šéfredaktor webu Historická šlechta.

Čestným členem KČ se stal na XXV. Generálním sněmu Koruny České 26. listopadu 2016.

Projev k udělení čestného členství:

Dobrý den,
děkuji za udělení čestného členství v monarchistické straně; jsem velmi rád, že s Vámi mohu spolupracovat, protože monarchisté také patří mezi lidi, které vyhledávám zejména při tvorbě svých genealogických výtvorů. Magistrát hlavního města Prahy si u mě letos objednal genealogickou řadu, která by mapovala všechny potomky císaře Karla IV. mezi českou šlechtou, ale i v zahraniční, což jsou mj. všechny současné evropské vládnoucí rody.

Myslím, že v souvislosti s letošním 700. výročím narození Karla IV., je dobré tyto vazby připomínat. Samozřejmě, že si podobný původ mohou současní panovníci odvodit např. od Kapetovců nebo jiné dynastie, nemusí to být jen od nás z Prahy, ale proč nebýt první? A právě v těchto záležitostech bych uvítal i nějakou další spolupráci. Má myšlenka byla původně taková, že shromáždíme a budeme postupně doplňovat informace o dalších rodech, jejichž členové jsou potomci Karla IV., nicméně jen rodokmen s informacemi o jeho současných potomcích mezi vybranými příslušníky české šlechty zabírá v grafické podobě aktuálně přes 4 metry. Přesto jsem chtěl dostat tuto historii mezi lidi. Ve finále si to představuji například tak, že na takovéto základní schéma by navazovaly podrobnější rodokmeny jednotlivých rodů umístěné vždy na hradech a zámcích, které vlastnili nebo vlastní. A tak
bychom jednou celou republiku pokryli Karlem IV. a jeho potomky. Pokud by měl tedy někdo z Vás zájem na tomto projektu spolupracovat, stejně jako na portále historickaslechta.cz, budu jen rád.

A protože zde v úvodu hovořil pan hrabě Stolberg-Stolberg, tak jsem mu jako upomínku na dnešní setkání vyhotovil jeho malý rodokmen, který pana hraběte představuje jako potomka císaře Karla IV., a který bych mu rád nyní předal společně s Rodokmenem českých králů, který jsem vytvořil, abych dokázal, že poslední český král byl potomkem knížete prvního a mezitím uplynul jeden tisíc a jeden rok.

Děkuji Vám.

  • 1