MUDr. Jan Vrabec

lékař z Lázní Karlova Studánka

Čestným členem KČ se stal na XXVI. Generálním sněmu Koruny České 25. listopadu 2017.

  • 1