Hospodaření strany

2018

Přehled nepeněžních darů a bezúplatných plnění v r. 2018 na provoz:

strana nepřijala v r. 2018 žádný nepeněžní dar ani bezúplatné plnění na provoz

Přehled nepeněžních darů a bezúplatných plnění v r. 2018 na volební kampaň:

strana nepřijala v r. 2018 žádný nepeněžní dar ani bezúplatné plnění na volební kampaň

2017

Přehled nepeněžních darů a bezúplatných plnění v r. 2017 na provoz:

strana nepřijala v r. 2017 žádný nepeněžní dar ani bezúplatné plnění na provoz

Přehled nepeněžních darů a bezúplatných plnění v r. 2017 na volební kampaň:

strana nepřijala v r. 2017 žádný nepeněžní dar ani bezúplatné plnění na volební kampaň

 

XXIV. Generální sněm KČ schválil pověření Ing. Václava Černého, Ph.D., č. osv. KAČR 1684 k výkonu funkce auditora pro KČ.

  • 1