Přehled nepeněžních darů a bezúplatných plnění v r. 2017 na provoz:

strana nepřijala v r. 2017 žádný nepeněžní dar ani bezúplatné plnění na provoz

Přehled nepeněžních darů a bezúplatných plnění v r. 2017 na volební kampaň:

 strana nepřijala v r. 2017 žádný nepeněžní dar ani bezúplatné plnění na volební kampaň

 

  • 1