Koruna Česká se zúčastnila krajských a senátních voleb konaných ve dnech 17.–18. října 2008

Ve STŘEDOČESKÉM kraji byla sestavena společná kandidátka KČ s Konzervativní koalicí. Lídrem kandidátky byl člen strany Právo a spravedlnost pan František Červenka. Pan Jaroslav Konečný za KČ se nacházel na 4. místě 24členné kandidátky. Konzervativní koalice získala 936 hlasů, 0,23 %.

V PLZEŇSKÉM kraji sestavila kandidátku MS KČ sama. Lídrem 45členné kandidátky byl pan Mgr. Vlastimil Ježík (člen představenstva). KČ získala 996 hlasů, 0,55 %, což byl nejlepší výsledek ze všech krajů.

V ÚSTECKÉM kraji kandidovala KČ na kandidátce Konzervativní koalice. Lídrem 11členné kandidátky byl pan Petr Žák (PaS). Pan Daniel Jetel za KČ se nacházel na 2. místě kandidátky. Konzervativní koalice získala 277 hlasů, 0,11 %.

V JIHOČESKÉM kraji byla postavena kandidátka „Dohoda pro změnu“. Lídrem kandidátky byl ing. Miloš Benedikt, člen 4Vize, Na třetím místě byl člen KČ pan Bedřich Kalina, dalších pět členů
KČ a tři kandidáti, které KČ navrhla. Dohoda pro změnu získala 1040 hlasů, 0.51 %.

V PARDUBICKÉM kraji kandidovala KČ na kandidátce Konzervativní koalice. Lídrem 3členné kandidátky byl pan RNDr. Tomáš Kaláb Ph.D. (KS). Pan Ing. Martin Slezák za KČ se nacházel na 3. místě kandidátky. Konzervativní koalice získala 196 hlasů, 0,11 %.

V kraji VYSOČINA nepostavila KČ žádného kandidáta a naši voliči zde podporovali 4člennou kandidátku Konzervativní koalice vedenou lídrem panem RNDr. Čestmírem Hofhanzlem. Konzervativní koalice získala 249 hlasů, 0,13 %.

V MORAVSKOSLEZSKÉM kraji nebyla postavena žádná kandidátka.

V JIHOMORAVSKÉM kraji byla sestavena společná kandidátka KČ s Konzervativní koalicí. Lídrem kandidátky byl člen Republikánské strany pan Vojtěch Fila. Pan MVDr. Jiří Čížek za KČ se nacházel na 3. místě 65členné kandidátky. 26 kandidátů včetně 13 členů bylo navrženo KČ. Konzervativní koalice získala 802 hlasů, 0.21 %.

V OLOMOUCKÉM kraji sestavila kandidátku MS KČ sama. Lídrem 41členné kandidátky byl pan MUDr. Pavel Andrš (bez pol. příslušnosti). Pan Mgr. Petr Nohel, člen KČ se nacházel na 2. místě
kandidátky. Koruna Česká získala 741 hlasů, 0.38 %.

  • 1