Předsednictvo Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) se tímto vyjadřuje k medializované kauze kandidátní listiny pro podzimní komunální volby ve městě Šumperku.

Sestavování kandidátní listiny do podzimních komunálních voleb v Šumperku se ujala Mgr. Anna Kašná, která byla v minulosti členkou Koruny České, ovšem její členství bylo ukončeno k 13.6.2013.

V roce 2013 vyhlásila bez jakékoliv konzultace se členskou základnou a s orgány Koruny České svoji kandidaturu na úřad prezidenta ČR. V nadcházejících podzimních komunálních volbách v Šumperku chtěla kandidovat jako jediná kandidátka, když zastupitelstvo města zde tvoří 27 zastupitelů. Na naléhání Předsednictva Koruny České kandidátku na poslední chvíli doplnila o 4 další kandidáty, které prezentovala jako členy Koruny České. Nikdo z uvedených kandidátů ovšem nikdy nebyl ani členem, ani registrovaným příznivcem Koruny České. Za těchto okolností Předsednictvo Koruny České podání kandidátky v této podobě nepodpořilo. 

Mgr. Anna Kašná i přes zamítavé stanovisko Předsednictva Koruny České kandidátku zaregistrovala. Předsednictvo Koruny České následně na vzniklou situaci prostřednictvím volebního koordinátora JUDr. Petra Krátkého reagovalo ve shodě se zákonným ustanovením, a to odvoláním volebního zmocněnce a potom i odvoláním celé kandidátky do obecního zastupitelstva města Šumperku.

O celé této záležitosti informovala televize Nova v hlavní zpravodajské relaci dne 13. srpna 2014.
 

  • 1