Program pro volby do magistrátu Hl.m.Prahy

1.    Navrácení historických znaků Praze i jejím čtvrtím a částem

2.    Zrovnoprávnění češtiny s angličtinou či jinými jazyky v centru Prahy a na letišti

3.    Zrušení parkovacích ( „modrých“ ) zón. Obyvatel královského hlavního města Prahy, který nemá vůči městu žádné dluhy a platí v něm daně, musí mít právo zaparkovat jedno svoje vozidlo kdekoliv a kdykoliv na celém katastrálním území hl. m. Prahy.

4.    Dobudování sítě skutečně efektivních a motivujících ( příspěvek na jízdenku MHD ) záchytných parkovišť pro mimopražské řidiče.

5.    Sloučení Policie ČR a Městské policie. Existence 2 ozbrojených sborů, s ne vždy jasně vymezenými ( a hlavně chápanými ) kompetencemi nemá valného smyslu.

6.    Všechny dostupné síly a prostředky vrhnout na dobudování městského okruhu, vybudování čtvrté linky metra a zajištění efektivní kolejové dopravy na letiště ( jak tomu je ve všech civilizovaných metropolích ).

7.    Při výstavbě dalších stanic metra preferujeme daleko levnější a mnohem rychleji realizovatelnou variantu podpovrchové tramvaje, kde to situace umožní, jsme dokonce i pro nadpovrchové úseky

8.    Inteligentní semafory=minimalizace dopravních zácp.

9.    Absolutní přednost tramvajové dopravě v běžném provozu

10.  Návrat dopravních linek do jejich osvědčených a po léta dobře fungujících tras ( např. č. 11 )

11.  Neslučitelnost mandátu zastupitele s mandátem poslance, senátora atd.

12.  Členství v jakýchkoliv správních radách pouze čestné, neplacené!

13.  Obnovení historických názvů čtvrtí, náměstí a ulic ( např. Královské Vinohrady, znovuvybudování pomníků velikánů naší historie ( pomník největšímu českému vojevůdci Václavu, hraběti Radetzkému z Radče ) i náboženských symbolů ( sloup Panny Marie na Staroměstském náměstí )

14.  Veškerý komfort pro turisty, kteří jsou velmi vítáni, ale nikoliv na úkor Pražanů

15.  Organizace taxislužby po vzoru civilizovaných evropských metropolí

16.  Průvodcovské a jiné služby turistům budou moci vykonávat jen obyvatelé hl. m. Prahy s trvalým pobytem a daňové subjekty, registrované v Praze a to za podmínky splnění zásadních kvalifikačních předpokladů

17.  Rehabilitace všech historických památek, moratorium na výstavbu na území městské památkové rezervace,moratorium na zmenšování plochy veřejné zeleně

18.  Dobudování racionální sítě cyklostezek, cyklodoprava by  měla zvýšit svůj podíl na objemu MHD ze stávajícího 1% na alespoň 5, výhledově až 10 % ( Vídeň )

 
  • 1