Vážení členové Koruny České, příznivci obnovy monarchie, Vážení voliči,

letošní sněmovní volby jsou za námi a mně nezbývá než konstatovat, že byly skutečně nepovedené. Troufám si dokonce tvrdit, že se jedná o nejhorší složení dolní komory Parlamentu od roku 1989. Fakt, že politické strany, které můžeme označit za demokratické, mají v nové sněmovně menšinu, je přímo alarmující. Doufejme tedy, že tento stav na naší politické scéně nebude trvat příliš dlouho, nebo alespoň že lídři populistických a extremistických stran ve skutečnosti nenaplní své nejkrajnější programové body, protože je sami propagovali jen účelově, nebo byli již dopředu připraveni je „obětovat“ v rámci zamýšlených budoucích koaličních dohod.

Letos jsme poprvé v historii Koruny České nekandidovali samostatně, ale podpořili jsme – a to i vlastní účastí na kandidátkách – stranu TOP 09. Spolu s námi tak učinil KAN a Konzervativní strana, se kterými jsme dlouhodobě v kontaktu. Později se k podpoře TOP 09 přidala také strana LES.

I přes celostátně nepříznivý výsledek voleb si však troufám říci, že naše letošní taktika byla úspěšná. Nápad podpořit právě TOP 09 se zrodil již v únoru letošního roku, v době, kdy předvolební průzkumy přisuzovaly TOP 09 zisk na úrovni volitelnosti. Vzhledem k tomu, že Předsednictvo KČ již na loňském Generálním sněmu získalo poměrně široký mandát ve vyjednávání volební spolupráce, poměrně rychle jsme se rozhodli oslovit TOP 09 s nabídkou naší podpory – a ta byla velmi vstřícně přijata. Na základě této naší prvotní schůzky jsme dále oslovili i Konzervativní stranu a KAN, které v této věci zaujaly shodný postoj jako my.

Stále se domnívám, že rozhodnutí těchto tří subjektů bylo správné. Nešlo totiž ani tak o to, abychom si vyjasnili rozdíly a společné programové priority, ale abychom se dokázali sjednotit v obraně základů demokratického právního státu, a abychom rovněž svým dílem přispěli k zachování rovné nediskriminační soutěže všech demokratických politických stran.

Přirozeně že mezi našimi partnery i mezi námi a samotnou TOP 09 existovaly a stále existují programové rozdíly; všichni jsme však vnímali, že společná obrana demokratických poměrů v našich zemích je důležitější, a to právě ve srovnání s ohrožením demokracie u nás. Podstatné je, že nás spojovalo naše hlavní směřování, tj. obrana pravicových a konzervativních hodnot, tedy křesťanských základů našeho kontinentu. Jsme proto rádi, že i strana LES, která se k podpoře TOP 09 také nakonec přidala, pochopila, že právě obrana těchto postojů je v naší době klíčová.

TOP 09 získala v těchto volbách 5,31%, což při letošní účasti představovalo 268 811 hlasů. Celkově získala 196 296 přednostních hlasů (kroužků), z nichž 17 073 (tedy 8,7%) patřilo právě nám, podporujícím subjektům. Tento výsledek není vůbec špatný – dokonce si můžeme dovolit tvrdit, že jsme významným dílem přispěli k tomu, že se TOP 09 do parlamentu nakonec probojovala. Nemáme sice žádného vlastního poslance, ale naším úspěchem budiž to, že jsme dopomohli k tomu, aby z dolní sněmovny nevypadla jedna z mála demokratických stran, a to také není zanedbatelný výsledek, protože i autentická pravicová opozice má v této smutné době svůj hluboký smysl a politicky nesmírně těžký úkol i zodpovědnost.

Naším vlastním problémem samozřejmě zůstávají nedostatečné prostředky při financování vlastních volebních kampaní, ale hlavně dosud přetrvávající marná snaha obsazovat všechny volební kraje. Počty hlasů pro monarchisty oscilují od 2 do 9 tisíc hlasů v závislosti na typu voleb. Poměrně dobře se nám daří ve volbách sněmovních, o něco hůře v krajských a evropských. Náš potenciál je však mnohem větší. Jednoduché modely nám ukazují, že kdybychom byli schopni naplňovat kandidátky zcela, naše výsledky by se již nyní čistě matematicky neměly pohybovat pod 5,5 tis. hlasů. A to už máme za sebou zkušenosti s výsledky téměř dvojnásobnými.

Kandidáti Koruny České získali v letošních volbách 2 724 přednostních hlasů, což ve světle výše uvedeného není vůbec špatný výsledek, zvážíme-li, že jej dosáhlo pouhých 15 našich kandidátů, zatímco v krajských a evropských volbách dosahujeme podobných čísel jako celá strana. Svědčí to pouze o jediném – náš potenciál je mnohem, mnohem větší, než si sami myslíme.

Přestože jsme se s TOP 09 domlouvali na její podoře jako na jednorázovém projektu, dala tato strana ústy svého předsedy ihned po vyhlášení volebních výsledků zřetelně na srozuměnou, že si naší podpory váží a že s námi počítá i do budoucna. Otázka budoucích politických spoluprací je samozřejmě záležitostí a rozhodnutím celé strany, přesto si troufám říci, že jsme letos udělali dobře. I když se jistě ne všichni ztotožní s mými závěry, které, jak známo, bývají pozitivní, rád bych stručně vyzdvihl to, co nám letošní kampaň přinesla:

  1. Více se o nás ví, měli jsme větší prostor v médiích, splnil se tedy cíl větší propagace KČ a našich myšlenek.

  2. Zjistili jsme, že i pro zavedené strany můžeme být partnerem, jehož přínosu si váží.

  3. Pomohli jsme alespoň trochu této republice se zachováním demokracie, když významnou zásluhou našich hlasů uspěla ve volbách TOP 09 a náš parlament tak nepřišel o jednu z demokratických stran, se kterými si spolupráci dokážeme představit.

  4. Je dobře, že jsme konkrétně v těchto volbách nekandidovali sami. Naše hlasy by propadly a situace v parlamentu by byla velmi pravděpodobně ještě horší, než je nyní.

  5. Ověřili jsme si, že společně s KAN a Konzervativní stranou stojíme na správné straně barikády a naše spolupráce má smysl i do budoucna.

  6. Do KČ se hlásí zvýšený počet zájemců, i mezi našimi volebními partnery monarchistické myšlenky rezonovaly.

  7. Máme mnohem větší potenciál, než si myslíme. Bude tedy nezbytné řešit budoucí kampaně s předstihem, do detailu plánovat konkrétní kroky a ustanovit vždy pevný volební štáb zodpovědný za průběh voleb, koordinace kampaně a čerpání finančních prostředků.

Vážení přátelé, není pochyb o tom, že demokracie v našich zemích je vážně ohrožena, přesto mi však dovolte sebevědomě konstatovat, že jsme díky těmto volbám objevili především nevyužité rezervy na naší straně. Do dalších voleb tak půjdeme s větším nasazením, propracovanou strategií a s větším podílem kontaktní kampaně. Budeme-li důslední, není důvodu nedosáhnout násobně lepších výsledků. I pro naše případné budoucí politické partnery budeme silnějším a věrohodnějším spojencem.

Podrobnější přehledy a grafy přineseme v následujících Monarchistických listech.

Srdečně a s nadějí,

Petr Nohel

  • 1