SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

tradičně spolupracujících politických subjektů:

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska),

Konzervativní strana a

Klub angažovaných nestraníků

(dále jen „Prohlašující politické subjekty")

Prohlašující politické subjekty,

které v současné politické situaci, vyznačující se mj. oligarchizací politických institucí stejně jako nárůstem extremismu a populismu všeho druhu vč. nepřijatelné společenské revitalizace komunistických sil,

dlouhodobě podporují vládu zákona a návrat úcty k lidem, společenství a majetku a legitimním zájmům,

se rozhodly navázat na dlouhodobou osobní spolupráci opírající se o uvedené hodnoty, a proto v nadcházejících volbách do Zastupitelstva města Brna podporují hnutí:

Brno Plus,

Prohlašující politické subjekty:

-          staví na důvěře vybudované letitou osobní spoluprací s představiteli hnutí Brno Plus,

-          podporují programové teze Brno Plus, jež shledávají souladnými s vlastními programy a zejména zájmy obyvatel města Brna,

-          doplní podporu Brno Plus společnou nominací ing. Kristiny Holíkové - členky Předsednictva Konzervativní strany na kandidátku tohoto hnutí a spoluprací s hnutím Brno Plus ve volbách do zastupitelstev městských částí města Brna.

Konzervativní strana, Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) a Klub angažovaných nestraníků tedy vyzývají své členy a příznivce v Brně, aby v letošních podzimních volbách do Zastupitelstva města Brna volili kandidátku Brno Plus, do zastupitelstev brněnských městských částí aby volili ty kandidátky, na kterých se bude Brno Plus podílet, a aby totéž doporučili svým přátelům a známým.

V Brně dne 24. července 2018

Za politickou stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Mgr. Petr Nohel, Ph.D. - předseda a MVDr. Jiří Čížek - moravský zemský hejtman

Za politickou stranu: Konzervativní strana

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. - předseda a RNDr. Svatopluk Kalužík - předseda MS KONS Brno

Za politické hnutí: Klub angažovaných nestraníků

Ing. Jiří Domlátil - předseda a Ing. Miroslav Matějka - místopředseda

  • 1