MS KČ Královské město Plzeň sestavila v tomto roce samostatnou kandidátku do Zastupitelstva města Plzně. Pro stranu, jako je KČ není snadné postavit na kandidátku 47 osob. Přesto se to podařilo, a to s pomocí spřátelených vojáků KVH 35. pěšího pluku a různě sympatizujících skupin historiků, muzejníků apod., lidí, kteří mají k tradici a monarchii blízko.

Lidé, kteří za nás v Plzni kandidují, musejí vzít v potaz, že velmi pravděpodobně nikdo z této kandisátky nebude zvolen zastupitelem, že jim z kandidatury nevyplývají žádné zisky ani výhody. O to více si jich vážíme. Je typicky monarchistické, že svoji službu děláme pro věc samu a pro princip, že necháváme Bohu, aby si naši snahu a ochotu použil, pokud to zapadá do Jeho plánů, a že se nebudeme vztekat, když se tak nestane. My sami přece nevíme, co je pro nás opravdu dobré. Jen něco nabízíme

Chceme obnovit a znovu postavit v Plzni kasárna na 35. pěšího pluku z roku 1829, zbořená komunisty v roce 1969. Uvnitř může být hotel, obchody, centrum klubů vojenské historie, vojenskohistorická muzea, ale kasárna 35. pěšího pluku do Plzně patří! Chceme to udělat dříve, než někdo na jejich místě postaví supermarket nebo garáže. A zbytek města…? Uvidíme, co se dá zachránit.

Plzeň bývala královským městem. Dokud sloužila králi a Bohu, byla jednotná v zájmech i v obraně, byla bohatá, dostávala privilegia. A dnes? Připomíná velké tábořiště a dočasný tábor kočovníků nebo zlatokopeckou osadu. Neznámí lidé se tu rvou s neznámými lidmi o každý haléř či výhodu. Nikomu na městě nezáleží, ani těm, kdo byli zvoleni, aby městu sloužili. K jednotě a pořádku může vést jedině společná služba. Proto jsme se stali monarchisty a proto kandidujeme, jakkoliv se to zdá být marné.

Vybraní kandidáti Koruny České

č. 1 – Mgr. Luděk Krčmář

(*1972)
Historik Zpč. muzea

V letech 1991–1996 studium teologie a učitelství etiky a náboženství na Husitské teol. fakultě UK v Praze. Magisterskou diplomovou práci obhájil na katedře církevních dějin. V letech 1997–1998 externě přednášel na katedře historie Pedagogické fakulty ZČU v Plzni a od roku 2015 přednáší v rámci výuky Univerzity třetího věku ZČU. Od r. 1996 vedoucí oddělení novějších dějin Zpč. muzea v Plzni. Zabývá se církevními dějinami, kastelologií, soudobými regionálními dějinami a historickou ikonografií a fotografií. Člen řady historických komisí (Komise muzejních historiků při Asociaci muzeí a galerií ČR, Pracovní skupiny pro přípravu expozice k dějinám Němců v českých zemích při Collegiu Bohemicu). Odborný garant Matice Sv. Jana Nepomuckého. Spoluautor scénáře expozice Muzea církevního umění plzeňské diecéze, autor či spoluautor 50 výstav, autor filmových scénářů či propagačních materiálů, naučných stezek atd. Účastní se výzkumných cest a expedic po celém světě (Osobnost Českého klubu cestovatelů), píše cestopisy (National Geographic) a popularizační články (nejen) o historii do regionálních periodik (Vítaný host ad.), hraje na bicí a sbírá pivní lahve.

č. 2 – Jan Drnek

(*1960)
Plzeňský spisovatel, rodák a patriot.

Vyrostl a vyučil se v plzeňské Škodovce. Trampoval a jezdil s roverským oddílem. Na škodováckých internátech pracoval jako vychovatel mládeže. Nevyhnul se ničemu, absolvoval vojenskou službu a ve své generaci se podílel na nezávislých aktivitách. Byl zraněn na Národní třídě v listopadu 1989. Pracoval jako čerpač, byl tiskovým mluvčím generálního ředitele Škodovky,  studoval psychologii, česal jablku v Tridentu, čichl k redaktorskému a reportérskému řemeslu, byl úředníkem Odboru Životního prostředí na Magistrátu m. Plzně. 12 let vedl vlastní terénní  sociální organizaci. Dodnes vydal 25 knih, píše podrobné historie městských částí a obcí. Je ženatý, vychoval 3 děti. Postupně dospěl ke konzervativnímu pohledu na svět, stal se aktivním křesťanem a monarchistou. Je členem předsednictva Koruny České, pro kterou již vydal 80 čísel internetového časopisu Monarchistický zpravodaj.

č. 4 – Ing. Arch. Oldřich Kodeda

(*1958)
Architekt, člen KČ

Majitel architektonického a projektového studia v Plzni Oldřich Kodeda se narodil 22. 5. 1959. Učil se zedníkem, poté absolvoval Stř. průmyslovou školu stavební v Plzni a vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Byl hlavním architektem Mariánských Lázní a Českého Krumlova. Od roku 1993 realizoval v Českém Krumlově a Plzni řadu rekonstrukcí a novostaveb. V Plzni se zasadil o záchranu historicky významné Bolevecké návsi, pro niž zpracoval územní plán památkové zóny. V Plzni realizoval například stavbu haly malého zimního stadionu. Tři volební období byl zastupitelem městského obvodu Plzeň 3. Přes 10 let je vojákem v aktivní záloze Armády ČR, v současnosti velitel pontonové roty. Je aktivním sportovcem, pěstuje vysokohorskou
turistiku, orientační běh a cyklistiku. Člen fotbalového kl. SK Slavia Plzeň 1912. Vychoval dva syny a dceru, která v loňském roce reprezentovala ČR v moderním pětiboji na olympiádě v Riu de Janeiro. Zajímá se o historii, architekturu a urbanismus. Je členem klubu Augusta Sedláčka v Plzni.

č. 5 – Mgr. Johann Vlastimil Ježík

(*1970)
Středoškolský učitel, hudebník, člen KČ.

Pochází ze západního Krušnohoří, v Plzni od r. 1989, absolvent gymnázia a PF ZČU; učí na střední škole; zpívá ve sboru; hrál v rockových a metalových skupinách; věnoval se sportovnímu šermu kordem. V r. 2004 spoluzakládal MS KČ Plzeň; autor nápadu konat v Praze na "den hanby" monarchistický pochod; krátce byl členem vedení KČ; člen Spolku Radecký; člen Klubu  vojenské historie – 35. pěšího pluku v král.m.Plzni.

č. 6 – Milan Novobilský

(*1961)
Výtvarník, grafik, autor monografií o hradech.

Učil se strojním zámečníkem a vystudoval stavební průmyslovku. Od mládí se aktivně zajímá o umění a historickou architekturu. Věnuje se malbě a komorní plastice. Několik let učil v  plzeňském domě dětí a mládeže grafické techniky. Píše a přednáší o středověkých hradech na Plzeňsku. Zúčastňuje se odborných konferencí Dějiny staveb a jiných. Jeho vášní je sbírání starých předválečných gramodesek, gramofonů, fonografů a veškerého gramopříslušenství. V Českém rozhlase Plzeň měl samostatný pořad se starými nahrávkami. Své sbírky prezentuje na výstavách. Zabývá se též modelovými rekonstrukcemi historických objektů a vytváří didaktické vystřihovánky pro časopis AB. Člen Klubu Augusta Sedláčka.

č. 7 – Václav Vondrovský

(*1963)

Pracuje jako konzervátor - restaurátor Zpč. muzea v Plzni, je jedním ze tří zakladatelů Klubu vojenské historie Plzeň (KVH) a Tradiční historické jednotky 35. pěšího pluku Plzeň, spolků vzniklých roku 1990. Je spoluautorem knihy Hoši jako květ, pojednávající o historii pluku v letech 1683 - 2010. Je také autoveteránistou se zaměřením na značku Škoda.

 

  • 1