Koruna Česká - monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, která je součástí volebního projektu Evropská koalice pro Prahu pro volby do Zastupitelstva HMP přináší koaliční stanovisko k diskusi o obnovení Mariánský sloup v Praze na Staroměstském náměstí

Mariánský sloup patří k minulosti, přítomnosti i budoucnosti Prahy!

Evropská koalice pro Prahu se nebojí vyjádřit k citlivému tématu obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Tento sloup vnímáme jako významnou historickou, uměleckou, architektonickou památku, ale i astronomickou památku, která zde má své místo. „Jak známo byl vztyčen z iniciativy primátora Starého Města pražského a Pražanů jako výraz vděčnosti za ochranu města při vpádu švédských vojsk. Pomník mistra Jana Husa byl vystavěn v roce 1915, tedy ještě v době, kdy stál Mariánský sloup, a byl tedy architektonicky koncipován tak, aby dobře doplňoval tento sloup“, konstatuje JUDr. Marie Boháčová. K tomu RNDr. Zdislav Šíma, CSc. z Astronomického ústavu AV dodává, že se jedná také o velmi významný objekt z hlediska astronomie: „Každá obec měla svůj místní čas daný poledníkem procházejícím tou danou obcí. Takovou obcí bylo i město Praha. Místní pražský čas udával právě tento Mariánský sloup. Od sloupu byl ve dlažbě náměstí vyznačen místní poledník, tedy čára jdoucí středem sloupu a mířící od něho na sever vyznačená třemi pruhy dlažebních kostek, jinak stejných jako okolní zadláždění náměstí.“

Jsme si vědomi skutečnosti, že obnova Mariánského sloupu vyvolává napětí, až i vášnivé spory mezi křesťanskými konfesemi, jak s ohledem na jeho náboženský, tak i historický význam. Proto zdůrazňujeme nutnost hledání smírného řešení v rámci interkonfesního dialogu, který musí předcházet rozhodnutí o podobě a způsobu rekonstrukce Mariánského sloupu. Neodmítáme proto jeho obnovu v původní podobě, ale ani moderní formu obnoveného sloupu vyjadřující ekumenického ducha 21. století.

V Praze dne 29.září 2018 za Evropskou koalici pro Prahu,

JUDr. Marie Boháčová, členka řídících orgánů Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení a Nadace Divoké husy

Mgr. Miloš Rejchrt, evangelický farář a publicista


Převzato z webu Evropské koalice pro Prahu

  • 1