Zdaleka ne jen volební

Chceme žít v obci, ne v dobře organizovaném mraveništi. Organizace je jedna věc, ale obec je záležitostí vztahů mezi občany. Vztahy nevybudujeme tím, že z města uděláme zábavní centrum a lunapark pro turisty.

Královské město Plzeň vždy těžilo z lokality a z nadstandardních vztahů s Bavorskem a Rakouskem. Chceme v této tradici pokračovat.

Doprava

Priorita MHD a elektřiny před silniční dopravou
MHD zdarma
Zavádění okružních linek MHD, tramvaj do Doubravky a na Borská pole
Dokončení silničního spojení sever - jih
Celostátně tranzitní dopravu na koleje, žádné kamiony na silnicích, vše po kolejích
Naprosté vyloučení tranzitní dopravy z města
Historické centrum jako pěší zóna, auta pryč z náměstí a okolních ulic

Životní prostředí, městská infrastruktura a rozvoj města

Vodárna a teplárna musí být v rukou města
Návrat konkurenčního systému do svozu odpadů
Náhradní zdroje pitné vody
Žádné přehrady na Berounce

Sociální oblast

Nepodporovat parazity, sociální organizace musí mít výchovný charakter, ne jen údržbářský
Plzeň bezbariérová
Stop rizikovému zadlužování lidí
Stop obchodování s chudobou a předraženým ubytovnám
Přednostní nabízení práce pro místní obyvatele
V budoucnu obnova domovského práva ve spojení s volebním a dalšími právy
Chceme, aby lidé nemigrovali, ale bydleli co nejdéle na jednom místě. Město není tábořiště pro nomády, pouze lidé, kteří dlouhodobě bydlí a plánují, se starají o své okolí a prostředí

Školství, výzkum a inovace

Obnova učňovského školství
Plzeň není montovna, ale líheň kvalifikovaného dělnictva
Učitel musí být ve škole pánem, ne žák nebo rodič
Podpora pořádání mezinárodních vědeckých kongresů a symposií. inovací, vědy a výzkumu
Mateřské a základní školy v těsné blízkosti bydliště

Bezpečnost

Plzeňan se nesmí v Plzni bát
Kvalitní resocializační programy pro mladistvé pachatele tr. činů
Na zábavě se vydělává, ale ne za cenu strachu, devastace nebo hluku v okolí
Chceme obecní vězení a instituci veřejných prací. Ti, kdo nemají peníze, nemohou porušovat zákon beztrestně jen proto, že z nich nelze vymáhat pokuty.
Kdo nemá peníze, nechť je uvězněn obcí, dokud svou pokutu neodpracuje
Chceme možnost zákazu pobytu ve městě pro chronicky problémové osoby

Kultura

Raději kulturní město, než město kultury
Přednostní podpora kulturních akcí, které vznikají z místa a ze zájmu obyvatel, které vytváří povědomí obce a lokality
Chceme znovu postavit historickou budovu kasáren 35. pěšího pluku přizpůsobenou dnešní podobě lokality. Chceme, aby v ní kromě jiných účelů bylo centrum pro kluby vojenské historie, prostor pro jejich minimuzea apod.
Chceme podpořit duchovní projekty, zejména stavbu nových kostelů a svatostánků ve čtvrtích, kde chybí

Finance, řízení a ekonomika města

Transparentní rozpočet města
Informace o investičních akcích – přehledně a srozumitelně
Nechceme Plzeň zadluženou
Zjednodušení struktury Magistrátu. Odstranit a zrušit zbytečné trafiky známých a kamarádů
Stop nevýhodným odprodejům majetku
Stop supermerketům - více malých obchodů v lokalitách
V budoucnu výběr daní v obcích
Odbourání přerozdělovací byrokracie
Dotační programy jen pro nevýdělečné obory, ostatním menší daně
Politici nebudou placeni dvakrát
Politická funkce by měla být čestnou funkcí, ne zlatým dolem a podnikatelskou firmou
Jakákoliv moc, která není spojena se službou, je neoprávněná!

  • 1