Naše tradičně spolupracující politické subjekty se v letošních krajských volbách rozhodly ve Středočeském kraji opět postupovat v duchu hesla:

VIRIBUS UNITIS

a

společně vyjádřit veřejnou podporu ve volbách ve Středočeském kraji kandidátce

Občanské demokratické strany.

Důvody společné podpory zúčastněných subjektů:

  1. Zúčastněné subjekty našly programovou shodu na politickém programu ODS pro Středočeský kraj, který je pod heslem: Společně postavíme kraj na nohy zaměřen na zlepšení dostupnosti zdravotní péče, investice do silnic a kvalitnější veřejné dopravy, podporu zadržování vody krajině i zefektivnění a transparentnost fungování kraj. úřadu, podrobně: https://postavmekrajnanohy.cz/;
  2. Zúčastněné subjekty oceňují, že kritériem pro pořadí kandidátky ODS nebyla primárně politická příslušnost, ale odbornost, což se projevilo mj. zařazením zástupců zúčastněných subjektů na kandidátku, konkrétně: Jaroslav Kolbek starosta obce Pletený Újezd, č. 20, nominován za: Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska), Bc. Marcel Miška – zastupitel obce Pchery, č. 30, nominován za Klub angažovaných nestraníků a p. Tomáš Müller – emeritní manažer letového provozu, č. 40, nominován za Konzervativní stranu;
  3. V návaznosti na shora uvedené a v rámci vyhodnocení politické situace se tak zúčastněné subjekty rozhodly ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje netříštit konzervativní pravicové síly a postupovat jednotně.

V Praze dne 21. srpna 2020

Za politickou stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

JUDr. Petr Krátký – místopředseda a p. Jaroslav Kolbek – kandidát

Za politickou stranu: Konzervativní strana

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. – předseda a p. Tomáš Müller – kandidát

Za politické hnutí: Klub angažovaných nestraníků

Ing. František Laudát – předseda a Bc. Marcel Miška – kandidát

ods s podporou 3K

  • 1