V letošních volbách do zastupitelstev krajů kandidují zástupci strany Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) v kraji:

- Středočeském,

- Olomouckém,

- Plzeňském a

- v kraji Vysočina.

Ve Středočeském kraji jsme společně s Konzervativní stranou a Klubem angažovaných nestraníků podpořili kandidátku ODS (kandidátka č. 33), která s programem: Společně postavíme kraj na nohy, zařadila našeho zástupce: p. Jaroslava Kolbeka (starosta obce Pletený újezd) na 20. místo kandidátky https://postavmekrajnanohy.cz/kandidat/kolbek-jaroslav/.

Olomouckém kraji kandidujeme samostatně pod číslem: 68. Lídrem kandidátky je zoolog a ekolog RNDr. Miloš Holzer, všichni kandidáti: http://www.kcolomouc.cz/20kandidati.html. Podrobnosti volebního programu zaměřeného na ochrana přírodního a kulturního dědictví; rozvoj vzdělanosti; péči o krajinu a životní prostředí; podporu tradičních výrobních odvětví, podporu místní ekonomiky; udržení dostupnosti a kvality zdravotní péče; dobudování dopravní infrastruktury a rozvoj spolkové činnosti a místních kulturních tradic předkládáme na: http://www.kcolomouc.cz/20program.html.

Další samostatnou kandidátku, kterou pod číslem 68 stavíme v Plzeňském kraji vede historik Mgr. Luděk Krčmář, celá kandidátka podrobně na: https://krajskevolby2020.programydovoleb.cz/plzensky-kraj/koruna-ceska-monarchisticka-strana-cech--moravy-a-slezska. Podrobnosti volebního programu z hlediska: vize pro kraj; vnímání sucha a změny klimatu; hodnocení stavu silnic, železnic a veřejné dopravy obecně a největších překážek pro lepší fungování krajů, najdete na odkazu: https://krajskevolby2020.programydovoleb.cz/plzensky-kraj/koruna-ceska-monarchisticka-strana-cech--moravy-a-slezska/ctyri-otazky.

Posledním zástupcem naší strany je v kraji Vysočina starosta obce pohleď p. Holub Jindřich kandidující jako č. 33 za Koalici Pro TOP Vysočinu (kandidátka č. 25), složené ze subjektů: TOP 09, Klub angažovaných nestraníků a Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska). Koalice kandiduje s programem: Živá voda do Kraje, čistá pro krajinu. Více na https://www.top09.cz/regiony/vysocina/tiskove-zpravy/ziva-voda-do-kraje-cista-pro-krajinu-27456.html.

 

  • 1