Ve druhé předvolební debatě Českého rozhlasu ke krajským volbám v Olomouckém kraji vystoupil lídr Koruny České Miloš Holzer. Dalšími hosty pořadu byli Pavel Mužný (SPR-RSČMS) a Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra).

Miloš Holzer se představil jako odborník na posuzování ekologické zátěže staveb, dlouholetý vyučující na Přírodovědecké fakultě a Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a zakládající člen Českého svazu ochránců přírody, který se proslavil tím, že přímo v Olomouci pomáhal navracení raků do volné přírody. Představil také Korunu Českou, kterou charakterizoval jako konzervativní politickou stranu založenou na křesťanských principech s úctou k historii a tradicím naší země, mezi jejíž priority patří ochrana řírodního a kulturního dědictví, růst vzdělanosti, podpora řemesel a spolkové činnosti, dlouhodobým cílem pak je obnova Českého království jako konstituční monarchie.

Prvním tématem debaty byla pandemie koronaviru, kde za podstatnou prioritu na krajské úrovni označil zajištění dostatečného počtu lůžek pacientů hospitalizovaných s COVID-19 a vyzval ke zřízení krizového štábu také na úrovni kraje.

Dále se diskuse věnovala dopravě, kde Miloš Holzer za problematické spojení se sousedními kraji, zejména omezenou průjezdnost Přerovem směrem na Zlín. V rámci kraje označil za prioritu silnice druhé a třetí třídy a také spojení směrem na sever jako je tunol pod Červenohorskéým sedlem.

Třetím tématem bylo sucho a jeho dopady na krajinu. Miloš Holzer připomněl, že se touto problematikou profesionálně zabývá, a pozastavil se nad tím, že všechny kandidující politické strany sice mají v programu šetrná opatření pro zadržování vody v krajině, jako je budování mokřádků a tůněk, ale v praxi je prosazení těchto potřebných opatření velmi obtížné. Jako přínosné opatření pro krajinu zmínil také obnovování a budování nových rybníků. Až jako poslední by pak mělo přijít na řadu budování přehrad, i to ovšem jen v omezené velikosti a lépe v podobě většího počtu menších přehradních nádrží a suchých poldrů než jedné velké přehrady. Miloš Holzer také radikálně odsoudil zabírání úrodné zemědělské půdy v Olomouckém kraji pro výstavbu nových průmyslových zón.

Záznam debaty najdete zde

  • 1