1. Chceme žít ve státě, jehož hlava bude národ sjednocovat, bude službu státu vnímat jako celoživotní poslání a obnoví důvěru občanů ve stát a jeho představitele.
   
 2. Chceme v čele státu panovníka, kterému budou svěřeny nejvyšší kontrolní pravomoci státu, včetně kontroly činnosti volených politiků.
   
 3. Chceme do politiky vrátit slušnost, noblesu a věcnost.
   
 4. Obnovení zemského zřízení umožní zrušit regionální klientelistické vazby politiků a mafií.
   
 5. Chceme srozumitelné a předvídavé právo, kde se nebudou zákony měnit bezhlavě dosavadním tempem 1 zákon každého 2,5 dne.
   
 6. Chceme stabilní a přívětivé daně, včetně degresivní sazby daně z příjmu.
   
 7. V sociální oblasti chceme transformovat systém podpor v nezaměstnanosti na systém veřejných prací, aby každý, kdo si chce vydělat prací, pracovat mohl.
   
 8. Budeme podporovat privilegované postavení tradiční rodinny a podmínky pro rodinnou výchovu. Budeme prosazovat zavedení právní ochrany lidskéhoživota od početí až po přirozenou smrt. 
   
 9. V oblasti zdravotnictví se zasadíme o udržení kvality a dostupnosti zdravotní péče, větší důraz chceme klást na rozvoj preventivní medicíny a lázeňství.
   
 10. Pro omezení plýtvání při veřejných investicích chceme zavést předběžnou kontrolu jejich oprávněnosti a účelnosti Královskou investiční kanceláří.
 • 1