Strana a program

Máte i jiný program, kromě prosazení konstituční monarchie?

Samozřejmě, jako každá jiná strana i KORUNA ČESKÁ, kromě své priority – tj. obnovy konstituční monarchie ve stávajících státních hranicích,…

Samozřejmě, jako každá jiná strana i KORUNA ČESKÁ, kromě své priority – tj. obnovy konstituční monarchie ve stávajících státních hranicích, má svůj program. K němu je nutno uvést, že ho nelze bez dalšího zařadit mezi programy jednoznačně „pravicové“ nebo „levicové“. My totiž důsledně vycházíme ze snahy o prospěšnost většině, nikoli úzké politické skupině či nějaké společenské vrstvě. Je samozřejmé, že za těchto okolností v jednotlivých bodech může náš program korespondovat z části nebo někdy i zcela s návrhy ostatních politických stran. Na rozdíl od různých „ředitelů zeměkoule“ si však nečiníme žádné nároky na svou jedinečnost, a proto jsme při jeho realizaci, v případě našeho politického úspěchu, připraveni na jeho prosazování spolupracovat se všemi ostatními demokratickými stranami.

Lidé vám (jako neparlamentní straně) nedají svůj hlas, protože mají strach, že přijde vniveč.

Lidí, kteří takto smýšlí, je nám vlastně líto, neboť lze důvodně předpokládat, že jsou buď oběťmi masivně a cíleně šířených…

Lidí, kteří takto smýšlí, je nám vlastně líto, neboť lze důvodně předpokládat, že jsou buď oběťmi masivně a cíleně šířených dezinformací stávajících velkých parlamentních stran, nebo se řádně neseznámili s volebními zákony, či jim vůbec nedochází, že takovýmto přístupem k věci je každá změna v našem státě předem odsouzena k neúspěchu.

  • 1