kraje

0

Dobrý den. Platí ještě požadavek z programu Koruny České na obnovení historických zemí Čech, Moravy a Slezska? Z postoje strany k řešení současných krajů, kde připouští dokonce i jejich zachování, to není jasné. Domníval jsem se vždy, že Vaše strana prosazuje jednoznačně zrušení těchto bolševických bastardů, vytvořených přesně dle vzoru Gottwald 1949, a obnovení zemského zřízení, platného po staletí až do komunistického puče v r. 1948. Nebo už je to jinak?

792 zobrazení  •  Položena před 10 lety
Upravena před 4 lety

1  Odpověď

0

Děkujeme za dotaz. Body programu jsou samozřejmě stále v platnosti, Koruna Česká si za svým slovem určitě stojí. Máte naprostou pravdu, že záměrem Gottwaldových komunistů bylo zrušit jakékoli spojení s minulostí, aby mohla být plně aplikována idea internacionálního komunismu pod taktovkou SSSR. Z tohoto důvodu byly země nahrazeny umělými kraji, aby se nahradila určitá samospráva.
Ovšem pozor, kraje jako takové nejsou výmyslem komunistů. Krajská samospráva fungovala i za Habsburské monarchie. Základní jednotkou se stala samozřejmě obec, následovaly okresy, krajské úřady a nad tím vším byly zemské sněmy.
Jedním z dalších bodů programu Koruny České je i zeštihlování byrokracie a vytváření efektivní samosprávy (která ovšem bude plně respektovat historické ad. faktory). Podívejte se, kolik problémů přineslo "zrušení okresů". Okresy de facto padly, okresní instituce však zůstaly. Ke snížení byrokracie nejenže nedošlo, ale naopak, počty úředníků byly zvýšeny, což v další fázi přineslo i zvýšení výdajů.
Další věcí jsou dotace EU a jež mají jednotlivým regionům přinést rovnoměrný rozvoj.
Opakuji tedy znovu, že otázka krajů je záležitost, která bude muset být určitě řešena, ovšem tím směrem, aby Koruna Česká naplnila svůj program, ale zároveň, aby nepřinesla obyvatelům zemí Koruny české jen další potíže.
S pozdravem
J. Holman

Zodpovězena před 10 lety  •  korunaceska
Upravena před 4 lety
  • 1